اماکن مذهبی ایران

معرفی حرم امامزاده صالح (ع)

محوطه ی امامزاده صالح پیش از تغییر فضای خیابانی منطقه ی تجریش، محوطه ای کاملاً محصورشده همچون دیگر زیارتگاه های ایران بوده ولی امروزه از حصار دیوارها خارج شده است. بقعه و بارگاه و صحن گسترده ی امامزاده صالح (ع) یکی از بزرگ ترین و باشکوه ترین امامزاده های ایران است که نه تنها در تهران بلکه در ایران و حوزه های شیعه نشین جهان هر سال تعداد زیادی از مشتاقان را از گوشه و کنار ایران، عراق، پاکستان، افغانستان و لبنان به خود می طلبد.

بقعه ی امامزاده صالح فرزند حضرت امام موسی کاظم (ع) در شمال شهر تهران واقع شده است. اصل بنا متعلق به قرون هفتم و هشتم هجری قمری و مشتمل بر بنایی چهار گوش به مساحت ۵۰ متر مربع است که سبک و شیوه معماری آن به بناهای دوره ی ایلخانی شباهت دارد. این بقعه در زمان قاجار تعمیر و بخش هایی به آن افروده شد.

گنبد کاشی کاری شده و نقاشی های داخل حرم به سبک دوره ی قاجار است. در حال حاضر در راستای طرح جامع عمرانی، گنبد جدیدی بر فراز گنبد قبلی و نیز مناره ای در مقابل آن در حال احداث است. در این بقعه امکانات فرهنگی از قبیل کتابخانه، کتابفروشی، امکانات رفاهی مناسب و پارکینگ وجود دارد.

محوطه ی امامزاده صالح پیش از تغییر فضای خیابانی منطقه ی تجریش، محوطه ای کاملاً محصورشده همچون دیگر زیارتگاه های ایران بوده ولی امروزه از حصار دیوارها خارج شده است. بقعه و بارگاه و صحن گسترده ی امامزاده صالح (ع) یکی از بزرگ ترین و باشکوه ترین امامزاده های ایران است که نه تنها در تهران بلکه در ایران و حوزه های شیعه نشین جهان هر سال تعداد زیادی از مشتاقان را از گوشه و کنار ایران، عراق، پاکستان، افغانستان و لبنان به خود می طلبد.