معرفی عشایر غیور استان چهارمحال و بختیاری

معرفی ایلات و طوایف استان چهارمحال و بختیاری

جمعیت عشایری استان چهارمحال و بختیاری بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت استان چهار محال و بختیاری  ۹۴۷ هزار  و ۸۷۶۳  نفر است. براساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور در سال ۱۳۸۷ توسط مرکز آمار ایران، جمعیت ییلاقی عشایر استان چهارمحال و بختیاری ۹۰ هزار و ۱۴ نفر (۱۴۶۵۷ خانوار) و […]

جمعیت عشایری استان چهارمحال و بختیاری

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت استان چهار محال و بختیاری  ۹۴۷ هزار  و ۸۷۶۳  نفر است. براساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور در سال ۱۳۸۷ توسط مرکز آمار ایران، جمعیت ییلاقی عشایر استان چهارمحال و بختیاری ۹۰ هزار و ۱۴ نفر (۱۴۶۵۷ خانوار) و جمعیت قشلاقی عشایر این استان ۳۶ هزار و ۲۵ نفر (۶۰۳۲خانوار) است. استان چهارمحال و بختیاری حدود ۸ درصد از جمعیت عشایری کشور را در خود جای داده  و جزو هفتمین استان از نظر جمعیت عشایر در کشور است. عشایر چهارمحال و بختیاری در  ۱۹۰ سامانه عرفی استقرار دارند و میزان اراضی کشاورزی در ییلاق ۱۵ هزار و ۲۹۷ هکتار و در قشلاق ۱۶ هزار و ۸۲۱ هکتار در اختیار آنان است. ۳۸ درصد از مردان و  ۲۶ درصد زنان عشایری استان چهارمحال و بختیاری باسواد هستند.

ایلات عشایری استان چهارمحال و بختیاری

ایلات عشایر استان شامل: ایل بختیاری، ایل جرقویه، ایل قشقایی، ایل بویراحمد.

طوایف عشایری استان چهارمحال و بختیاری

طوایف مستقل این استان عبارتند از: بهداروند، دینارانی باب، بابادی باب، دورکی باب، سه دهستانی.

شهرستان های عشایرنشین استان چهارمحال و بختیاری

شهرستان های عشایرنشین چهارمحال و بختیاری عبارتند از: بروجن، شهرکرد، فارسان، لردگان، اردل، کوهرنگ،

 تعداد و نوع دام عشایراستان چهارمحال و بختیاری

نوع دام در اختیار عشایر استان چهارمحال و بختیاری شامل دام سبک و سنگین است. در مجموع عشایر چهارمحال و بختیاری یک میلیون و ۵۵۰ هزار رأس دام سبک و  ۳۵ هزار و ۹۰۱ رأس دام سنگین استان را در اختیار دارند.

مهمترین تولیدات عشایر  استان چهارمحال و بختیاری

مهم­ترین تولیدات لبنی عشایر استان چهارمحال و بختیاری  عبارت از شیر، ماست کشک، قارا، دوغ، روغن حیوانی، پنیر، قارابشکن است. مهم ترین صنایع دستی تولیدی قالی، قالیچه، گبه، گلیم، زیلو، ورنی، جاجیم، پلاس، خورجین، حصیر، توبره، چوقا، کلاه، دستکش، جوراب، گیوه، پاپوش است. همچنین مهم ترین گیاهان دارویی در این استان آویشن کوهی، گل محمدی، موسیر، کرفس، بن سرخ، اندشت، کنگر، تره کوهی، پونه، انگبین  است.

تشکل های عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 

استان چهارمحال و بختیاری دارای یک اتحادیه تعاونی عشایری، ۹ شرکت تعاونی عشایری، ۱۲۰ فروشگاه عشایری و  ۷ صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری است.