قهستان

آرامگاه بزرگمهر «بوذرجمهر»

گویا نام «ابوذر» که بر این کوه نهادهاند، برگرفته از بخش نخست برگردان عربی بزرگمهر به «بوذرجمهر» است که نوادگان او نیز امروز در قائن با همین نام و نشان شناخته می­شوند. آرامگاه بزرگمهر در فهرست آثار ملی ایران جای گرفته است و در تحت نظر سازمان میراث فرهنگی اداره میشود.

«آرامگاه بزرگمهر» بر بلندای کوهستان «قهستان»، در شهر «قائن» استان «خراسان جنوبی» قرار دارد. با این‎که روشن نیست این بزرگمهر وزیر خسرو انوشیروان شاهنشاه ساسانی است یا وزیر دربار غزنوی، اما با این‎حال هرکدام که باشد، آرامگاه او با گستره­ای بیش از ۵۰۰ هکتار امروزه در دامنه­ی کوه «ابوذر» در نزدیکی پارک جنگلی قهستان قرار گرفته است.

گویا نام «ابوذر» که بر این کوه نهاده‎اند، برگرفته از بخش نخست برگردان عربی بزرگمهر به «بوذرجمهر» است که نوادگان او نیز امروز در قائن با همین نام و نشان شناخته می­شوند. آرامگاه بزرگمهر در فهرست آثار ملی ایران جای گرفته است و در تحت نظر سازمان میراث فرهنگی اداره می‎شود.

ساختمان آرامگاه بزرگمهر در سده­ هفتم خورشیدی به نمایی چلیپایی ساخته شده است. مصالح سازه­ آرامگاه بزرگمهر از سنگ و آجر و گچ و ساروج است.

این سازه­ سده­ های میانه گنبدی بزرگ و فضایی چند ایوانی با گچبری­ها و لچکی­ها و مقرنس­ها و تاق­های جناقی دارد. در پیرامون آرامگاه یک درخت «بنه» هست که گفته می­شود بیش از هفتصد سال سن دارد. درخت بنه درختی کویری و از زیست بوم جنوب خراسان است.

ناگفته نماند که این آرامگاه کتیبه­ ای دارد که نشان از موقوفاتی در آن داده شده است.