آرشیو دسته: البرز

ردیف عنوان (عناوین قبلی) آدرس پایگاه اینترنتی ۱ ۹۰ البرز www.90alborz.ir ۲ Persian journal of Seafood Science And Technology ( Persian Seafood Science And Technology ) http://www.pjst.ir ۳ آریا رسانه خبر http://ariarasanehkhabar.ir ۴ آوای پویش avayepouyesh.ir ۵ آیین باور http://aeinbavar.ir ۶ اثر آنلاین asaronline.ir ۷ اصل ماجرا aslemajara.ir ۸ اطلاعات بیوتکنولوژی ایران http://irbic.ir ۹ اقتصاد […]

نمای زیبایی از شهرستانک اطراف کرج! در واقع اینجا مرز بین تهران و کرج هست Beautiful View Of Shahrestanak, Alborz Province, Iran. Photo by: @afshin_tabatabaei بعضی اوقات پیش می آید که پس از مدتی غرق شدن در روزمرگی های زندگی و خستگی های ناشی از کار و تلاش، به یک باره نیاز به دور شدن از […]

روستای روستای فرماندهي مرکز آموزش محمد رسول الله روستای باغ پير روستای قلعه عبدالله خان روستای شهرک طالقاني روستای انستيتوپاستور روستای پادگان شهيدميثمي روستای پادگان قديروفجرسپاه روستای پادگان امام سجاد روستای سايت رادارنهاجا روستای اسفالت ران روستای کارخانه اسفالت پاراديس روستای مرکز آموزش نظامي مدرس روستای مزرعه کاظم اباد روستای شهرک اصلاح وتهيه نهال وبذر […]

کاخ موزه سليمانيه(موزه نقاشی های دوره قاجار) سازمان مؤسس: سازمان ميراث فرهنگي گردشگري ،صنايع دستي و گردشگري؛ وضعيت فعلي موزه : دردست تجهیز؛ آدرس : کرج _ بلوار امامزاده حسن _ انتهای خیابان کیانپور _ جنب مدرسه استقلال. زمينه اصلي فعاليت تخصصي موزه : تاریخی ،فرهنگی کاخ سليمانيه مربوط به دوره قاجار بوده و امروزه […]

فهرست اقامتگاه های بوم گردی ردیف نام مجتمع اقامتی درجه نام بهره بردار مدیر واحد شماره تماس آدرس ۱ کاهار محمدرضا علی محمدی محمدرضا علی محمدی ۳۵۲۲۵۱۷۱ استان البرز- کرج- محور کرج- چالوس- کیلومتر ۳۵- روستای نشترود ۲ برغان ابراهیم بزرگمهر ابراهیم بزرگمهر ۳ طالقان      اقامتگاه بومگردی برغان  اقامتگاه بومگردی طالقان  اقامتگاه بومگردی […]

سپيددشت سرحدآباد شهرک مهندسي زراعي مرکزخاکشناسي وحاصلخيزي خاک فرخ اباد

قشلاق دايلر مزرعه بانک سفلي مزرعه بانک عليا مزرعه بيدارک پايين مزرعه خرم اباد مزرعه کمرک مزرعه کوشک اباد مزرعه يالاگان تلمبه خانه شرکت نفت قشلاق حسين خاني مزرعه مروت اباد امامزاده شاهزاده سليمان مرغداري قزل بلاغ مزرعه ميلاني مزرعه  خورشيداباد مزرعه دوستان مزرعه فتح اباد مزرعه موتورخانه شاه بختي موتورخانه سازمان اب مزرعه اروجعلي […]

ميراش اردکان زيدشت کلانک فشندک باريکان ميناوند ورکش سالن مرغداري رنجبران صابون سازي کارگاه نمک سازي ورکش مزرعه شريف کلايه منبع اب زميني شمرک مرغداري اسمکچال پس قلعه جارودشت مزرعه کولج مزرعه سرچشمه مزرعه جزن مزرعه جزينان مزرعه حسن جون مزرعه خسبان مزرعه سيدآباد مزرعه پرده سر اسفاران انگه پرگه کجيران کلارود اميرنان اهوارک خوران […]

ازبکي باقرابادفاضل چگيني حسن ابادمجدالدوله رضااباد مغرور اباد _ ميمون آباد مسکين اباد همت اباد مهدي آباد مزرعه حسن اباد حسن بکول حسين ابادخره سر خاني بيک قلعه شيخ کله بهرام گازرسنگ نظرابادکوچک کاظم اباد احمدابادمصدق شرکت درافشان صفرخواجه قارپوزاباد کارخانه فخرايران ابراهيم جيل حسين آباد مزرعه اژدري خرم اباد خسرواباد زمان اباد شاه بداغ […]

رضاابادصوفيان حسين اباد قره قباد قنبراباد حاجي اباد سلطان اباداران اران کرگلين عباس ابادبزرگ قاسم اباداقا عباس ابادکوچک سرخاب احمداباداعتمادالدوله اسماعيل اباد نمکلان کشت وصنعت دامداري بنياد سعيداباد دامداري وحدت درخشانيه حسين ابادکوشکذر کارخانه اشتادايران شرکت مرغک شرکت چنيه باغ رستوران گوشه مسعوديه فولاد مبارکه ايقربلاغ قاسم ابادبزرگ ينگي امام خور عرب اباد سفيدارک شلمزار […]

فرماندهي مرکز آموزش محمد رسول الله باغ پير قلعه عبدالله خان شهرک طالقاني انستيتوپاستور پادگان شهيدميثمي پادگان قديروفجرسپاه پادگان امام سجاد سايت رادارنهاجا اسفالت ران کارخانه اسفالت پاراديس مرکز آموزش نظامي مدرس مزرعه کاظم اباد علي ابادگونه فرودگاه پيام /مجتمع مخابراتي ۱۳ابان / مرکزسنجش ازدورايران دامداري برادران جمالي مرغداري دکترسليماني /مرغداري مرغبان قزل حصار خدايارخان […]