جونقان

کاخ سردار اسعد

خانه سردار اسعد بختیاری نخستین جایی بوده که مدرنیته با برق‌کشی در این سرزمین به آن پای نهاده است. دژ سردار اسعد در گذشته منطقه وسیعی را شامل میشده، اما امروزه تنها شاهنشین آن بر جا مانده است. قبلاً قلعه شامل دو طبقه بود که از مصالحی مانند سنگ، آجر، گچ و خاک تشکیل میشد. همچنین قلعه شامل چندین باغ، استخر، سردر، دروازه رو به سنگ‌فرش باستانی و کتابخانه نیز بوده است. همچنین آجرکاری، آینه‌کاری و نگارگری‌های دیواری از تزئینات آن به شمار می‌روند.

کاخ سردار اسعد بختیاری در شهر «جونقان» و در شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری بنا شده‌است. این قلعه که با نام دژ جونقان یا قلعه جونقان نیز شناخته می‌شود یادگاری از پایان دوران قاجار است و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قلعه سردار اسعد، خانه پدری سردار اسعد یعنی «حسین‌قلی خان بختیاری» بوده است. وی بر آن شد که به جای خانه پدری خود، کوشکی با برداشتی ایرانی از معماری فرانسوی بسازد. ارزش تاریخی این سازه بیشتر به سازمان‌دهی نیروهای بختیاری و برنامه شورش بر اصفهان و تهران است. این پناهگاه سیاسی مشروطه‌خواهان در چهارمحال و بختیاری، امروز تبدیل به موزه مشروطیت شده است.
خانه سردار اسعد بختیاری نخستین جایی بوده که مدرنیته با برق‌کشی در این سرزمین به آن پای نهاده است.
دژ سردار اسعد در گذشته منطقه وسیعی را شامل می‎شده، اما امروزه تنها شاهنشین آن بر جا مانده است. قبلاً قلعه شامل دو طبقه بود که از مصالحی مانند سنگ، آجر، گچ و خاک تشکیل می‎شد. همچنین قلعه شامل چندین باغ، استخر، سردر، دروازه رو به سنگ‌فرش باستانی و کتابخانه نیز بوده است. همچنین آجرکاری، آینه‌کاری و نگارگری‌های دیواری از تزئینات آن به شمار می‌روند.
طبقه بالایی که شاهنشین را در خود جای داده است، در سه سوی از شرق، جنوب و شمال ایوان‌هایی با ستون‌های سنگی و آجرکاری دارد. در این بخش ۶ ستون دوتایی در ایوان شمالی، ۶ ستون دوتایی در ایوان جنوبی و ۶ ستون دوتایی در ایوان شرقی جای داده شده و با سنگ‌برجسته‌های گلِ چند پَر آراسته شده است. روی دیوارهای نمای بیرونی، پنجره‌ها، لچک، پیشانی و لبه ایوان‌ها، گل و بوته کار شده است. در پیشانی غربی سازه، دیوار یک دست است و ستونی در کار نیست، گرچه آجرکاری یکنواخت و ساده به ریخت چهارگوش و گل‌میخ انجام شده است. آسمانه اتاق‌های این طبقه که زیر سقف شیروانی سراسر سازه جای دارد، توفال‌کوبی و تخته‌کوبی شده‌ است. درهای درگاه و راهرو به شکل گل و بوته چوب‌آرایی و فلزکوبی شده ‌است.
طبقه زیرین که یک متر بالاتر از زمین جای داده شده است، با پلکان به طبقه بالایی راه دارد. سقف راهروها و اتاق‌های این طبقه تاق‌دار ساخته شده ‌است. هر اتاق یک بخاری دیواری با گچبری‌ دارد. نمای بیرونی این بخش با سنگ و اِزارِه و چهارگوش کشیده آراسته شده است.
برای بازدید از این بنا که در جنوب غربی شهرکرد قرار دارد، باید مسیر جاده جونقان را در پیش گرفت. درون شهر جونقان در قسمت جنوبی جاده، می‎توان قلعه را یافت.