عشایر خراسان شمالی

معرفی ایلات و طوایف استان خراسان شمالی

بر اساس نتایج پایه اولین سرشماری ثبتی مبنایی عشایر کوچنده کشور در سال 1399، جمعیت عشایری استان خراسان شمالی در دوره قشلاقی دو هزار و 345 خانوار با جمعیت ده هزار و 548 نفر و در دوره ییلاقی چهار هزار و 165 خانوار با جمعیت 19 هزار و 450 نفر است.

وسعت و جمعیت استان

استان خراسان شمالی با ۲۸۴۳۴ کیلومتر مربع وسعت در شمال شرقی ایران واقع شده است. این استان از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با استان سمنان و از غرب با استان گلستان هم مرز است.

استان خراسان شمالی به دلیل وجود کوهستان ها، جنگل ها، مراتع وسیع، دشت های حاصلخیز و منابع آب سرشار از تنوع اقلیمی برخوردار می باشد. این استان از نظر ناهمواری‌ها؛ دارای دو ناحیه کوهستانی و ناحیه پست و هموار است. مرتفع ترین نقطه آن قله شاه جهان در رشته کوه های آلاداغ با ارتفاع ۳۰۵۱متر است. آب و هوای این استان معتدل کوهستانی و شرایط مساعدی برای کشاورزی و دامپروری دارد.

جمعیت: استان خراسان شمالی در سال ۱۳۸۳ با مصوبۀ هیات دولت که استان خراسان به سه استان تقسیم شد، ایجاد شد. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار  و ۹۲ نفر است. مرکز این استان شهر بجنورد می باشد.

جمعیت عشایری

بر اساس نتایج پایه اولین سرشماری ثبتی مبنایی عشایر کوچنده کشور در سال ۱۳۹۹، جمعیت عشایری استان خراسان شمالی در دوره قشلاقی دو هزار و ۳۴۵ خانوار با جمعیت ده هزار و ۵۴۸ نفر و در دوره ییلاقی چهار هزار و ۱۶۵ خانوار با جمعیت ۱۹ هزار و ۴۵۰ نفر است.

 این در حالی است که بر اساس اطلاعات سومین سرشماری رسمی عشایر کوچنده کشور که در سال ۱۳۸۷ توسط مرکز آمار ایران انجام شده بود، جمعیت عشایری استان خراسان شمالی در دوره قشلاقی ۹ هزار و ۴۲۴ نفر (۱۷۳۲ خانوار) و در دوره ییلاقی ۱۸ هزار و ۲۵ نفر (۳۲۳۳ خانوار) بود.

 ایلات و طوایف

ایلات: ایل زعفرانلو و ایل شادلو.

طوایف مستقل: کیکانلو، قهرمانلو، بریمانلو، قلیانلو، کاوانلو، باچوانلو، میلیانلو و پهلوانلو.

شهرستان های عشایرنشین

اسفراین، بجنورد، جاجرم، شیروان، فاروج، مانه و سملقان.

تعداد و نوع دام

نوع دام در اختیار عشایر استان خراسان شمالی شامل دام سبک (گوسفند و بز) است. بر اساس اطلاعات آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور در سال ۱۳۸۷ توسط مرکز آمار ایران، عشایر خراسان شمالی در مجموع  ۷۵۰ هزار رأس دام سبک استان را در اختیار دارند.

مهمترین تولیدات

مهم­ترین تولیدات لبنی: شیر، پنیر پوستی، کشک و قره قوروت.

مهم­ترین صنایع دستی: گلیم، سفره کردی، تابلو فرش، لباس محلی، جاجیم.

مهم­ترین گیاهان داروئی: آنخ و آویشن باغی.