×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی فوتر

روستای مزرعه مهران روستای سالن غذاخوري پارك روستای مزرعه ميان دره روستای ناحيه صنعتي علا روستای ناركن روستای مزرعه نوقنات روستای مزرعه نوكلاته روستای نوكه روستای نيم ايستگاه علي اباد روستای نيم ايستگاه علا روستای نيم ايستگاه گرداب آبگرم روستای مزرعه ونكان روستای مزرعه ترخستان روستای جليلان روستای جهازبان بالا روستای چايسم روستای زرشكوه روستای […]

 • روستای مزرعه مهرانx
 • روستای سالن غذاخوري پاركx
 • روستای مزرعه ميان درهx
 • روستای ناحيه صنعتي علاx
 • روستای ناركنx
 • روستای مزرعه نوقناتx
 • روستای مزرعه نوكلاتهx
 • روستای نوكهx
 • روستای نيم ايستگاه علي ابادx
 • روستای نيم ايستگاه علاx
 • روستای نيم ايستگاه گرداب آبگرمx
 • روستای مزرعه ونكانx
 • روستای مزرعه ترخستانx
 • روستای جليلانx
 • روستای جهازبان بالاx
 • روستای چايسمx
 • روستای زرشكوهx
 • روستای مزرعه سم طالقانx
 • روستای شيخ گلهx
 • روستای معدن آهن شيخ آبx
 • روستای معدن ترخستانx
 • روستای نائينك بالاx
 • روستای نائينك پائينx
 • روستای ايستگاه تحقيقات ۱۴۰هكتاري جهادx
 • روستای مزرعه مالان زربهار/بهاريه /x
 • روستای پادگان قدسx
 • روستای جهازبان پائينx
 • روستای چشمه سرهنگx
 • روستای مزرعه خواجهx
 • روستای دامداري اعرابيx
 • روستای راهدارخانه اداره راهx
 • روستای شركت توسارx
 • روستای سالن غذاخوري آهوانx
 • روستای شركت پاكسامx
 • روستای شركت كشاورزي /برون /x
 • روستای صاحبيهx
 • روستای نيم ايستگاه گردابx
 • روستای رحمت اباد/كلاته اناركي نجفي /x
 • روستای كلاته خالدx
 • روستای کلاته سيد آقاx
 • روستای گاوداري تشرفيx
 • روستای گرماب /نيم ايستگاه گرماب /x
 • روستای گرنتولx
 • روستای گينوx
 • روستای پادگان ولي عصر تي۲پحضرت قائم محمدx
 • روستای مزرعه چاه اب پايگاه هوايي شماره ۴x
 • روستای مزرعه ذوالفقاريx
 • روستای مزرعه طولارمx
 • روستای ميدان تيرصنايع نظاميx
 • روستای نوقناتx
 • روستای كارخانه كابل پارسx
 • روستای احمد آبادx
 • روستای رستوران کوهپايه(چوتا)x
 • روستای گمركx
 • روستای کارخانه آهک هيدرات(آبندر)x
 • روستای شركت جوجه يكروزه دهرويهx
 • روستای مزرعه قيطكx
 • روستای مزرعه چشموپريانx
 • روستای پارك جنگلي كومشx
 • روستای مركزكنترل ترافيك نيروي انتظاميx
 • روستای مرغداري افاقيx
 • روستای كشتارگاه طيورx
 • روستای مزرعه دامدارئ جهادخودكفائيx
 • روستای كوره آجرفجرx
 • روستای پادگان ۲۷ آبانx
 • روستای پستx
 • ۴۰۰كيلو وات برق (نيروگاه گازئ )x
 • روستای مرغدارئ علي مجيدئx
 • روستایx
 • روستای تاش علياx
 • روستای مزرعه فرحزادx
 • روستای ابرx
 • روستای ابرسيجx
 • روستای مزرعه استالوx
 • روستای نصيرابادx
 • روستای مزرعه اقباليهx
 • روستای اکبر آبادx
 • روستای اميريهx
 • روستای گروه مشاعي شهيدسيدحسن شاهچراغيx
 • روستای مزرعه اندكيx
 • روستای شركت كشت و صنعت حجاجي شماره ۱x
 • روستای پادگان شهيد هاشمي دامغانيx
 • روستای گندابx
 • روستای گروه مشاعي اسلام آبادx
 • روستای اسماعيل آبادx
 • روستای آسياب فيخارx
 • روستای اله آبادx
 • روستای ايستگاه تحقيقاتي جهادx
 • روستای بخش آبادx
 • روستای حاجي آباد رضوهx
 • روستای حجاجيx
 • روستای دولت آبادx
 • روستای رضي آبادx
 • روستای سعد آبادx
 • روستای سليمان آبادx
 • روستای شركت تعاوني كشاورزي شماره ۸x
 • روستای شيراشيانx
 • روستای صيد آبادx
 • روستای عبداله آبادx
 • روستای علي آباد مطلب خانx
 • روستای عمروان/امروانx
 • روستای عوض آبادx
 • روستای فيروز آبادx
 • روستای قاسم آباد موقوفهx
 • روستای قدرت آبادx
 • روستای شركت توليدي ابزارمهديx
 • روستای كلاته حسين مظلوميانx
 • روستای گروه مشاعي اسلام ابادx
 • روستای گروه مشاعي امام رضاx
 • روستای مزرع مبارک آبادx
 • روستای معدن اهك فيخارx
 • روستای منصور آبادx
 • روستای نيم ايستگاه عمروانx
 • روستای يحيي آبادx
 • روستای مزرعه جوان شماره ۶x
 • روستای مزرعه دانشx
 • روستای جلال آبادx
 • روستای شركت شيلات مرواريدx
 • روستای گروه امام سجادx
 • روستای گروه شهيداميراحمديx
 • روستای مجتمع صنعتي صحراx
 • روستای مزرعه امينيانx
 • روستای مزرعه محمدخليل نژادx
 • روستای مزرعه شريفي /سمناني /x
 • روستای حسين آباد چراغعليx
 • روستای گروه مشاعي شهيدفلاحيx
 • روستای مرغداري فكورx
 • روستای چاه كشاورزي هنرستانx
 • روستای مرغداري حاج منصورصادقيx
 • روستای كوره اجراتحادx
 • روستای چاه کشاورزي عيش آبادx
 • روستای چاه كشاورزئ تيمورئx
 • روستای شركت مرغدارئ سحرx
 • روستای مزرعه فيروز آبادx
 • روستای پرواربندئx
 • ۵۰راسي علي دارابيانx
 • روستای مرغدارئ بعثتx
 • روستای مرغداري تاجيران(حسن صادقي)x
 • روستای شركت كشت و صنعت طيورافقx
 • روستای ايستگاه بنوار/ايستگاه بناورx
 • روستای ايستگاه هفت خوانx
 • روستای ايستگاه لارستانx
 • روستای خيرآبادx
 • روستای رضا آبادx
 • روستای كلاته زراوهx
 • روستای شورابx
 • روستای قوشهx
 • روستای كلاته لارستانx
 • روستای گروه قومشx
 • روستای محمدآبادx
 • روستای معدن ظروفچيانx
 • روستای نيم ايستگاه چاه شيرينx
 • روستای نيم ايستگاه لارستانx
 • روستای باقر آبادx
 • روستای بيدستانx
 • روستای تولم نوx
 • روستای تويهx
 • روستای چمبل آبx
 • روستای مزرعه حاج غلامعليx
 • روستای كلاته حاج تقيx
 • روستای حسين آبادx
 • روستای ددحسنx
 • روستای دروارx
 • روستای دشتبوx
 • روستای اقباليهx
 • روستای كلاتوx
 • روستای ابراهيم آباد يزدانيx
 • روستای اقبال آبادx
 • روستای انباروچاه منابع طبيعيx
 • روستای ايستگاه سرخدهx
 • روستای بحرآبادx
 • روستای بهاء الدين آبادx
 • روستای مزرعه تقي آبادx
 • روستای غياث آبادx
 • روستای جعفر آبادx
 • روستای جنت آبادx
 • روستای چاه حسين خانx
 • روستای چاه علي مخبرx
 • روستای چاه کشاورزي همت آبادx
 • روستای حاجي آباد موسويانx
 • روستای حسن آبادx
 • روستای مزرعه حسن ابادوx
 • روستای حيدرآبادx
 • روستای مزرعه خرگوشيx
 • روستای خورزانx
 • روستای خورسx
 • روستای ده قاضيx
 • روستای ذيل ابادx
 • روستای رومنانx
 • روستای سبحانx
 • روستای سرخ دهx
 • روستای سلطانيهx
 • روستای سيدآبادوx
 • روستای شريف آبادx
 • روستای شريفيهx
 • روستای شوکت آبادx
 • روستای صلح آبادx
 • روستای صالح آبادو/ صلح آبادx
 • روستای عليانx
 • روستای علي آبادوx
 • روستای علي آباد خرگوشيx
 • روستای فاضل آبادx
 • روستای فخر آبادx
 • روستای فراتx
 • روستای قاسم آبادx
 • روستای کاظم آبادx
 • روستای کامران آبادx
 • روستای كبوترخانx
 • روستای كلاx
 • روستای كلاته شورx
 • روستای كوره اجرسيدعلي حسينيx
 • روستای كوشكوx
 • روستای گروه مشاعي حمزهx
 • روستای گروه مشاعي طباطبائيx
 • روستای گروه مشاعي شهيدمدنيx
 • روستای گروه مشاعي شهيدبهشتيx
 • روستای مجيدابادx
 • روستای مجيداباداراستهx
 • روستای محمد آبادوx
 • روستای مزرعه سيدهاx
 • روستای مزرعه شهيدچمرانx
 • روستای مزرعه شهيدشمسي پورx
 • روستای مزرعه مهدي ابادx
 • روستای مسيح آبادوx
 • روستای مشغلهx
 • روستای معبدx
 • روستای معصوم ابادx
 • روستای معين آبادx
 • روستای مزرعه مهدي ابادوx
 • روستای ميلx
 • روستای نيم ايستگاه شريفيهx
 • روستای امامزاده هفت تنx
 • روستای يزدان آبادx
 • روستای امروx
 • روستای مزرعه باغوx
 • روستای پينند/پيننx
 • روستای تلخويx
 • روستای توچاهx
 • روستای چنارانx
 • روستای حسينانx
 • روستای حصارx
 • روستای حصاروx
 • روستای ده نوx
 • روستای ديانx
 • روستای ديزوx
 • روستای رشمx
 • روستای سلم ابادx
 • روستای سنجوعلينقيانx
 • روستای سوسن وارx
 • روستای سينگ/سي انگx
 • روستای شيميx
 • روستای کلاته عباس آبادx
 • روستای علي خان/علي خواهx
 • روستای كلوx
 • روستای کلاته تنگه/تنگهx
 • روستای كلاته جعفرx
 • روستای كلاته حاج صادقx
 • روستای كلاته حاج عليx
 • روستای کلاته رباعيx
 • روستای كلاته سلطان حسنx
 • روستای كلاته سينه بندx
 • روستای مزرعه کلارشمx
 • روستای كوشاهيx
 • روستای مزرعه كوكهx
 • روستای كوه زرx
 • روستای مزرعه گلوكيx
 • روستای مزرعه مظفرآبادx
 • روستای معدن آهکx
 • روستای معدن باغوx
 • روستای معدن خانه جارx
 • روستای معدن سفيدلتوx
 • روستای معدن كلوتx
 • روستای معلمانx
 • روستای نواx
 • روستای ايستگاه اصلاح نژادگوسفندسنگسريx
 • روستای چاه حسين آبادکلاx
 • روستای چاه سلمان بانيx
 • روستای گروه مشاعي سلمان فارسيx
 • روستای گروه مشاعي مصطفي خمينيx
 • روستای انبرتهx
 • روستای چاه موسويانx
 • روستای حاج آباد حاج علي محمدx
 • روستای گروه حسين سبحانيx
 • روستای گروه مشاعي فلسطينx
 • روستای گروه مشاعي محمدخليل نژادx
 • روستای مراد آبادx
 • روستای مزرعه جوادالائمهx
 • روستای معدن كوه زرx
 • روستای گروه مشاعي ۱۳ آبانx
 • روستای دهوx
 • روستای محمود آبادx
 • روستای مرغداري گوشتي ابراهيم آباديx
 • روستای دهخداx
 • روستای رومه سفليx
 • روستای رومه علياx
 • روستای سكريكلاx
 • روستای صحx
 • روستای كربلائي ابولx
 • روستای مزرعه كردنانx
 • روستای كلاته اربابيx
 • روستای كلاته چراغx
 • روستای كلاته داودx
 • روستای سلطان آباد رئيسيانx
 • روستای كلاته نورمحمدx
 • روستای گانوx
 • روستای كيوتنگهx
 • روستای مزرعه محمدآبادx
 • روستای مزرعه افضليx
 • روستای معدن سرب غربيx
 • روستای معدن خاک نسوز چمبل آبx
 • روستای معدن ذغال سنگ گانوx
 • روستای معدن ميلاكوx
 • روستای تبريزيx
 • روستای چشمه چاه حسينيx
 • روستای چشمه كل حسنx
 • روستای قلعه عبدلx
 • روستای معدن گل سفيدx
 • روستای ارسكx
 • روستای ايستگاه تقويت تلويزيونx
 • روستای خرمادارx
 • روستای رحمت آباد سياهکوx
 • روستای مزرعه رومهx
 • روستای سرتنگهx
 • روستای شهنستانx
 • روستای كلاته تقيx
 • روستای كلاته حاج علي اكبرx
 • روستای کلاته حسين آبادx
 • روستای كلاته محمدحسينx
 • روستای كهوx
 • روستای گروه امام جعفرصادقx
 • روستای گروه امام موسي كاظمx
 • روستای گروه حسن بيگيx
 • روستای مزرعه گشنيزابx
 • روستای مزرعه پرچمx
 • روستای مزرعه حاجي آبادx
 • روستای مزرعه گت هامن دهx
 • روستای معدن آلومينيمx
 • روستای معدن خاك چيني قوشهx
 • روستای معصوم آبادx
 • روستای ميانارx
 • روستای چاه شيرينx
 • روستای اسلام آباد/زرشک آبx
 • روستای مزرعه اميدوارx
 • روستای عبيديه /شركت كشت وصنعت تويه دروار/x
 • روستای كلاته حاج اسحق عليx
 • روستای احداث چرم آسياx
 • روستای کارخانه آهک آهوانx
 • روستای شرکت کشت و صنعت آبشرفx
 • روستای ابوالبقx
 • روستای امامزاده ابراهيمx
 • روستای مزرعه امين آبادx
 • روستای ايستگاه فرستنده راديوx
 • روستای بغدادوx
 • روستای بقx
 • روستای بهاآبادx
 • روستای توکل آبادx
 • روستای غني آبادx
 • روستای جزنx
 • روستای جيران قلعهx
 • روستای حاجي آباد بستيجيانx
 • روستای حسين آباد حاجي علي نقيx
 • روستای حسين آباد قائميx
 • روستای مزرعه حسينيx
 • روستای حيدر آبادx
 • روستای دهنوx
 • روستای مزرعه دهوx
 • روستای زرگر آبادx
 • روستای زونx
 • روستای شامانx
 • روستای شجاع آبادx
 • روستای شمس آبادx
 • روستای شهرك صنعتيx
 • روستای مزرعه شيربندx
 • روستای طاقx
 • روستای مزرعه طالوx
 • روستای عباسانx
 • روستای عباس آبادx
 • روستای عبدياx
 • روستای عبيرابادx
 • روستای علي آبادx
 • روستای علي آباد بابايx
 • روستای مزرعه عيسي آبادx
 • روستای قلعه بالابرمx
 • روستای قلعه پائين برمx
 • روستای قلعه نوx
 • روستای كلاته يعقوبx
 • روستای گروه مشاعي شهيددستغيبx
 • روستای گروه مشاعي مهديx
 • روستای معدن ماسه جهادسازندگيx
 • روستای مايانx
 • روستای محمد آبادx
 • روستای مزرعه محمديهx
 • روستای مزرعه دكترعالميx
 • روستای مزرعه محمد آبادx
 • روستای معدن ذغال سنگ تموزاعx
 • روستای موسي آبادx
 • روستای مهدي آبادx
 • روستای نريشمx
 • روستای نصرابادx
 • روستای مزرعه نصرت آبادx
 • روستای نظام آبادx
 • روستای وامرزانx
 • روستای وركيانx
 • روستای بادابx
 • روستای باغ كلامانx
 • روستای گاوداري فرجي زادهx
 • روستای شركت كشاورزي شماره ۳x
 • روستای مزرعه مظهري وشركاx
 • روستای كورچشمهx
 • روستای كوره دستي علي اصغر كشاورزيانx
 • روستای مزرعه صفدريx
 • روستای مزرعه فتحعليانx
 • روستای گروه مشاعي وليعصرx
 • روستای مرغداري علي ناهيدئx
 • روستای مزرعه آستان قدx
 • روستای معدن زغالسنگ طالوx
 • روستای معدن ماسه بنيادمسكنx
 • روستای منبع اب شهرسازي طزرهx
 • روستای نيم ايستگاه حسين آبادx
 • روستای فرحزاد/كلاتو/x
 • روستای مزرعه دره رضاx
 • روستای كوره حاج حسين معمارزادهx
 • روستای مركزتحقيقات پسته دامغانx
 • روستای زائرسراx
 • روستای مرغدارئ يحيائيx
 • روستای چاه منابع طبيعيx
 • روستای شركت كشت وصنعت دامغان جوجهx
 • روستای كارخانه جوجه كشيx
 • روستای شرکت تعاوني فافاشنx
 • روستای گاودارئ رضا گلابيx
 • روستای مرغدارئ شايان جوجه (محمدرضا فتحي )x
 • روستای اردوگاه آموزشي سپاهx
 • روستای طزرهx
 • روستای مزرعه رزمه چاهx
 • روستای منطقه معدني طرزهx
 • روستای ابراهيم آبادx
 • روستای كلاته حاج اكبرx
 • روستای امام آبادx
 • روستای ايستگاه زرينx
 • روستای باباوليx
 • روستای مزرعه جعفر آبادx
 • روستای جليوx
 • روستای حدادهx
 • روستای حسين آباد دولابx
 • روستای حشمت آبادx
 • روستای حمزه خانx
 • روستای دزدغلامانx
 • روستای رباط سلطانx
 • روستای رزنوx
 • روستای زرين آبادx
 • روستای شركت سنگواره كربن شرقx
 • روستای شهرسازي طزرهx
 • روستای عبدل آبادx
 • روستای كلاته علي رضاx
 • روستای فري آبادx
 • روستای خيرقادر آبادx
 • روستای كلوانx
 • روستای كلاته ملاx
 • روستای مرگ درx
 • روستای مزرعه اولنگx
 • روستای مزرعه فدک/عشرت آبادx
 • روستای مهماندويهx
 • روستای معدن زغال سنگ معيريx
 • روستای مومن آبادx
 • روستای مهماندوستx
 • روستای نعيم آبادx
 • روستای نيم ايستگاه حدادهx
 • روستای هرتx
 • روستای مزرعه همت آبادx
 • روستای مزرعه پشتكلاتهx
 • روستای كلامركx
 • روستای كلمدرx
 • روستای ذغالشوئي معدن مهماندويهx
 • روستای دولابx
 • روستای مزرعه كلاتوx
 • روستای گاوداري جاويدزادx
 • روستای مزرعه حداده /شهيدمدرسx
 • روستای مزرعه دامدارx
 • روستای طرح مرتعدارئ هرتx
 • روستای اگرهx
 • روستای كارگاه اسفالت اداره راهx
 • روستای مزرعه اسپروزيانx
 • روستای معدن سنگ بالاست راه آهx
 • روستای ابرندانx
 • روستای سپيدار/سفيدار/x
 • روستای آستانهx
 • روستای اسكندx
 • روستای اشپزنيx
 • روستای اهوانوx
 • روستای باباحافظx
 • روستای باريك ابx
 • روستای تموزاعx
 • روستای تويه تنگهx
 • روستای چشمه عليx
 • روستای چنگيx
 • روستای خامه نوx
 • روستای خانامهx
 • روستای خوش آبx
 • روستای دزدراهx
 • روستای دنبوبالاx
 • روستای دنبوپائينx
 • روستای راس كشتهx
 • روستای مزرعه رباطx
 • روستای زمتان آباد بالاx
 • روستای زونجنx
 • روستای سردزدوx
 • روستای شاه تپهx
 • روستای شورتنگهx
 • روستای مزرعه قلعه چهx
 • روستای كارخانه ريخته گرئ آلداx
 • روستای كله بونه بالاx
 • روستای كله بونه پائينx
 • روستای كله بونه وسطx
 • روستای كلاريزx
 • روستای كهنه كلاتهx
 • روستای كهنه ملك بالاx
 • روستای مزرعه لبرودx
 • روستای لوان بالاx
 • روستای لوان پائينx
 • روستای كارخانه گچ زمردx
 • روستای مزرعه پشيمان دشتx
 • روستای پل سرx
 • روستای كشت دشت بالاx
 • روستای كشت دشت پائينx
 • روستای معدن ذغال سنگ دنبوx
 • روستای معدن ذغال سنگ سرابx
 • روستای معدن ذغالسنگ سالدرهx
 • روستای معدن ذغال يزداني شماره ۱x
 • روستای معدن سنگ لاشهx
 • روستای مزرعه منصوركوهx
 • روستای منگاسx
 • روستای ايستگاه ماكرويوانبان كوهx
 • روستای پادگان اموزشي بسيج سپاه قدسx
 • روستای تلخ ابx
 • روستای سرخدهx
 • روستای سياه پرهx
 • روستای كلاته گوشx
 • روستای مزرعه رييسيx
 • روستای مركزاموزش علمي كاربردئ رسول اكرم (ص )x
 • روستای شرکت گلچين غنچهx
 • روستای نوكلاتهx
 • روستای وليگاx
 • روستای معدن بشمx
 • روستای بادله كوهx
 • روستای معدن ذغال سنگ يزداني شماره ۲x
 • روستای كارخانه گچ صدف دامغانx
 • روستای كك پزي پيشنماززادهx
 • روستای مزرعه محمدعلي كوشاx
 • روستای مزرعه مسجدپلx
 • روستای مزرعه تحت ابادx
 • روستای مزرعه سرخ آبx
 • روستای مزرعه پلنگ درهx
 • روستای نمكهx
 • روستای مزرعه نصر آبادx
 • روستای مزرعه لاركوهx
 • روستای مزرعه توي رودبارx
 • روستای مزرعه سنگ استانهx
 • روستای مطانx
 • روستای حسن كلاx
 • روستای هفدرخانx
 • روستای شرواx
 • روستای مزرعه نرم بالاx
 • روستای مزرعه نرم پايينx
 • روستای شركت كاني معدني صبا كلين پشتهx
 • روستای معدن خاك رس صباx
 • روستای مزرعه لاپقدهx
 • روستای مزرعه مركزخدمات كشاورزي ديباجx
 • روستای معدن ذغالسنگ چهارده كلاتهx
 • روستای چشمه اوشكx
 • روستای كك پزي يزدانيx
 • /بيدستان /x
 • روستای بندانحرافي چشمه چنگيx
 • روستای معدن ذغالسنگ اسب نالx
 • روستای معدن ذغال سنگ باريک آبx
 • روستای معدن ذغال سنگ گرمه كشx
 • روستای معدن ذغالسنگ علي ابادئx
 • روستای معدن ذغال سنگ رزچالx
 • روستای معدن ذغالسنگ ميتكانx
 • /جلالي /x
 • روستای مزرعه مهرنگارx
 • روستای سدمخزني شهيد شاهچراغيx
 • روستای كك پزئ قربانيx
 • روستای پرورش ماهي ديباج گسترx
 • روستای شركت كشاورزئ دامدارئ ميرعمادx
 • روستای اميران دشتx
 • روستای مزرعه آبشرفx
 • روستای مزرعه احمداباد/كلاته امير/x
 • روستای انجيلبانx
 • روستای ايستگاه مخابراتي اهوان پارسx
 • روستای ايستگاه مخابراتي ريونكوهx
 • روستای بايانx
 • روستای مزرعه بروx
 • روستای مزرعه بهشتيهx
 • روستای پيغمبرانx
 • روستای مزرعه تليستانx
 • روستای مزرعه جمارانx
 • روستای چاشخوران بالاx
 • روستای چاشخوران پائينx
 • روستای حميديهx
 • روستای مزرعه خير آباد فروغيx
 • روستای مزرعه رحمت آبادx
 • روستای مزرعه رضا آبادx
 • روستای رويانx
 • روستای مزرعه زمانيهx
 • روستای سلدريx
 • روستای سيد آبادx
 • روستای صيدوانx
 • روستای ضامن آهوx
 • روستای مزرعه طاق ملكx
 • روستای مزرعه عبدالله اباد/مزرعه عبدل اباد/x
 • روستای مزرعه عطاريx
 • روستای مزرعه علي آباد عطارx
 • روستای مزرعه عمروانx
 • روستای مزرعه فرح بخشx
 • روستای مزرعه فضل آبادx
 • روستای فيض آبادx
 • روستای مزرعه قدرت آبادx
 • روستای چال قهوه خانهx
 • روستای كنزx
 • روستای گردگنبدx
 • روستای مزرعه كردوانx
 • روستای للوx
 • روستای معدن سنگ دريانx
 • روستای ميان آبx
 • روستای شركت دشت سبزx
 • روستای هاديهx
 • روستای سوراخوx
 • روستای آبخوريx
 • روستای پرپاي بالاx
 • روستای پرپاي پائينx
 • روستای جامx
 • روستای دوزهيرx
 • روستای شيخ آب/رضا آبادx
 • روستای مزرعه عبداللّه آبادx
 • روستای ويرابx
 • روستای هميردx
 • روستای ابرههx
 • روستای انجيل آبx
 • روستای ايستگاه آبگرمx
 • روستای ايستگاه گردابx
 • روستای ايستگاه مياندرهx
 • روستای بداق آبx
 • روستای مزرعه بستانهx
 • روستای بلوx
 • روستای بهار آبادx
 • روستای پارك جنگلي سوكانx
 • روستای پايگاه هوايي /منطقه نظامي /x
 • روستای مزرعه پشتهx
 • روستای مزرعه ترشه كلاx
 • روستای تقي آبادx
 • روستای چاه خورشيدانx
 • روستای چشمه علي اصغرx
 • روستای چشمه نظرx
 • روستای حاجي آباد خوريانx
 • روستای مزرعه حاجي آباد مياندرهx
 • روستای مزرعه همدانيx
 • روستای خرم آبادx
 • روستای خوريانx
 • روستای خير آبادx
 • روستای دلازيانx
 • روستای مزرعه ديكتاشx
 • روستای رکن آبادx
 • روستای مزرعه زردكمرx
 • روستای زرطولx
 • روستای مزرعه ساروx
 • روستای مزرعه سرندx
 • روستای شركت تعاوني مرغداران سمنانx
 • روستای مزرعه سوكانx
 • روستای مزرعه شورون /شاهوران /x
 • روستای شركت تعاوني كشاورزي شماره ۱۸x
 • روستای شركت تعاوني كهنه دژx
 • روستای شركت توليدي ماسه سراx
 • روستای شركت دامداري اعتضاديهx
 • روستای شركت كشاورزي بش دلبرx
 • روستای شركت كشاورزي جهاديه (كرديان )x
 • روستای شركت تعاوني كشاورزي فردوسx
 • روستای شركت تعاوني قمچه كلاهيx
 • روستای شركت كشاورزي كسائيانx
 • روستای شركت كشاورزي واشينگx
 • روستای مزرعه شريعت ابادx
 • روستای شهرك افاغنهx
 • روستای صدرآبادx
 • روستای صفائيهx
 • روستای طبقهx
 • روستای علي آباد مسجدx
 • روستای علاx
 • روستای علافx
 • روستای مزرعه فرج آبادx
 • روستای فردوگاهx
 • روستای قاضي آبادx
 • روستای کارخانه آجر سفاليx
 • روستای کارخانه آسفالت شهرداريx
 • روستای كارخانه تيرچه بلوك سمنانx
 • روستای كشتارگاهx
 • روستای مزرعه كلاته بزرگ /حاجي اباد/x
 • روستای كلاته كوچكx
 • روستای كندو/يوسف اباد/x
 • روستای کوره آجر پهلوانx
 • روستای کوره آجر بنيادx
 • روستای کوره آجر پايهx
 • روستای كوره جهادx
 • روستای کوره آجر سمنانx
 • روستای کوره آجر صابريانx
 • روستای گاوناx
 • روستای مجتمع توليدي شن وماسهx
 • روستای مجيد آباد همدانx
 • روستای مرغداري راهدار/الله اكبر/x
 • روستای شركت گوشت سفيدشماره ۱x
 • روستای مزرعه كشاورزي اعتضاديهx
 • روستای مزرعه مرنوx
 • روستای مزرعه تعاوني انقلاب شماره ۲x
 • روستای مزرعه شريعت پناهي(شهدا انقلاب)x
 • روستای چاه انقلاب شماره ۱x
 • روستای مزرعه چاه كريميx
 • روستای مزرعه چاه ۲۲بهمنx
 • روستای مزرعه ۱۷شهريورx
 • روستای مزرعه تعاوني انقلاب شماره ۱x
 • روستای مزرعه تعاوني كشاورزي محمدرسول اللهx
 • روستای مزرعه مشيريهx
 • روستای معدن آهن شمارهx
 • روستای معدن سنگ باريتx
 • روستای معدن گوگردخوريانx
 • روستای معدن گوگرددلازيانx
 • روستای معدن مس زرشورانx
 • روستای معدن مس مهرانx
 • روستای معدن نفت خوريانx
 • روستای معدن نمك سيف نهاجاx
 • روستای مقصود آبادx
 • روستای منبع اب پايگاه هوائيx
 • روستای ايستگاه تلويزيون كوه قاسمx
 • روستای ايستگاه راهدارشركت نفتx
 • روستای باغ سينهx
 • روستای باغ طهماسبx
 • روستای باغ كمالوx
 • روستای باغ كمالوسفليx
 • روستای باغ كمالوعلياx
 • روستای ترنيx
 • روستای چشمه عيسيx
 • روستای حسين ابادزندهx
 • روستای دره كي گوx
 • روستای ده خيرx
 • روستای دهانه سليمانx
 • روستای دهنه كلاتهx
 • روستای دهيx
 • روستای رضوان آبادx
 • روستای روان آبادx
 • روستای زرگرx
 • روستای سرخ درهx
 • روستای شرف ابادx
 • روستای شرکت کشت و. صنعت توحيد/احمد آبادx
 • روستای مزرعه شورابx
 • روستای علي كاهيx
 • روستای قاسم ابادحاج اسماعيل خانx
 • روستای قاسم آباد مير هاشx
 • روستای مزرعه قاقستانx
 • روستای قلعه قربانعلي بيگx
 • روستای قطارزرشكx
 • روستای قلعه آقاx
 • روستای قلعه بلوچx
 • روستای قلعه حاج يعقوبx
 • روستای قلعه كماليx
 • روستای قلعه محمد آقاx
 • روستای قلعه نوخرقانx
 • روستای قهيج پايينx
 • روستای قهيج بالاx
 • روستای مزرعه كلودرx
 • روستای کلاته آقا احمدx
 • روستای كلاته حاج مهديx
 • روستای قطريx
 • روستای کلاموx
 • روستای مزرعه گرابx
 • روستای گرجيx
 • روستای مزرعه گرگان بيطرفx
 • روستای گرمنx
 • روستای گنده پليx
 • روستای مجيد آبادx
 • روستای ميان آبادx
 • روستای ميقانx
 • روستای نگارمنx
 • روستای نمدمالx
 • روستای يوسف آبادx
 • روستای كشتوx
 • روستای ارودگاه اموزشي ۰۲شاهرودx
 • روستای تيپ ۱۰ محرمx
 • روستای تاسيسات شركت ملي گازx
 • روستای تاش سفليx
 • روستای مزرعه زولبريx
 • روستای ساختمان كارخانه سيمان شاهرودx
 • روستای سنگ شكن جهادx
 • روستای شركت كشت وصنعت هدفx
 • روستای کارگاه سنگ شکن ذوالفقارx
 • روستای کارگاه آسفالت شهردارx
 • روستای مرتع حق عليx
 • روستای مرتع سورخانx
 • روستای منبع اب شماره ۳شهرشاهرودx
 • روستای مزرعه ميشيx
 • روستای مرتع مرغزارx
 • روستای تجرx
 • روستای راهدارخانه اداره راه ابراهيم آبادx
 • روستای گوش هاجرx
 • روستای اريس چالx
 • روستای چريx
 • روستای سرچمنx
 • روستای سنگ سلهx
 • روستای اسكه دريx
 • روستای كمچالx
 • روستای خانه سردارx
 • روستای جلاجلx
 • روستای خواجه عبدلx
 • روستای سياه كمرx
 • روستای بندخرپاx
 • روستای گوره چالهx
 • روستای تيغ رعناx
 • روستای تغرچالx
 • روستای فرش چالx
 • روستای مزرعه كلاته نوروزعليx
 • روستای سنگ شكن شهرداري بسطامx
 • روستای کارخانه آردx
 • روستای سنگ شكن شهردارئ مجنx
 • روستای گاودارئ كوهسارx
 • روستای گاودارئ علي اكبر متحدئx
 • روستای منطقه چاه هائ مجنx
 • روستای گروه مشاعي امام خمينيx
 • روستای گروه مشاعي رزمندگانx
 • روستای گروه مشاعي شهيد بهشتيx
 • روستای چاه قره تپه (شمارهx
 • ۴)x
 • روستای گروه مشاعي صاحب الزمانx
 • روستای شركت مام جوجهx
 • روستای گروه مشاعي امام رضا(ع )x
 • روستای پليس راهx
 • روستای درخوانيابx
 • روستای سد مجنx
 • روستای روستاي گلستانx
 • روستای ايستگاه جيلانx
 • روستای ايستگاه شيرين چشمهx
 • روستای مزرعه باغستانx
 • روستای مزرعه بزي کلx
 • روستای پادگان چهل دخترx
 • روستای جيلانx
 • روستای مزرعه چشمه چغولx
 • روستای حسين آباد گورخانx
 • روستای خيجx
 • روستای راهدارخانه شماره ۲گورخانx
 • روستای شركت سهامي زراعي مزجx
 • روستای گروه مشاعي شهيدرجائيx
 • روستای شيرين چشمهx
 • روستای قلعه آخوند/اسلام آبادx
 • روستای مزرعه وقهوه خانه زاهدئx
 • روستای مزرعه کاني کلاتهx
 • روستای كلاته بيرجنديx
 • روستای كلاته حاج علي اصغرx
 • روستای كلاته حاج كاظمx
 • روستای كلاته سيدx
 • روستای مزرعه كلائيx
 • روستای گورخان پائينx
 • روستای گورخان بالاx
 • روستای مزجx
 • روستای مزرعه موشي کلx
 • روستای نيم ايستگاه جيلانx
 • روستای نيم ايستگاه نمكزارx
 • روستای همت آبادx
 • روستای فرودگاه چهل دخترx
 • روستای مجتمع مرغداري و دامداري اکبرآبادx
 • روستای گروه مشاعي ابوالفضلx
 • روستای گروه مشاعي شهيدباهنرx
 • روستای گروه مشاعي شهيدفلاحx
 • روستای گروه مشاعي محمدباقرصدرx
 • روستای گروه مشاعي مسلم بن عقيلx
 • روستای مرغداري مير مجيدئx
 • روستای مرغداري وحدتx
 • روستای كارخانه پودر زرينx
 • روستای سودخريx
 • روستای مزرعه سرخ چشمهx
 • روستای گروه مشاعي شهيد عبدالرحيميx
 • روستای گروه مشاعي شهيد باهنرx
 • روستای گروه مشاعي شهيد هاشمي نزادx
 • روستای مركز اطلاعات اورزانس خوش ييلاقx
 • روستای نمازخانه حضرت علي ابن ابيطالب (ع )x
 • روستای راهدارخانه چهل دخترx
 • روستای مزرعه زماهه/علي آبادx
 • روستای مزرعه تشنوx
 • روستای تلخابx
 • روستای غزازانx
 • روستای چاه منابع طبيعي شماره ۱x
 • روستای خانخوديx
 • روستای دزيانx
 • روستای دستجردx
 • روستای كلاته دلبرx
 • روستای كلاته دوچاهx
 • روستای شركت زراعي اسلام ابادx
 • روستای شركت زراعي ثارالهx
 • روستای شركت زراعي ميثمx
 • روستای شركت زراعي وحدتx
 • روستای مزرعه شيخ آبادx
 • روستای مزرعه طاهر آبادx
 • روستای كلاته عنابوx
 • روستای قلعه احمدx
 • روستای قلعه بالاx
 • روستای كلاته بقالx
 • روستای کلاته سيدx
 • روستای كلاته شيخx
 • روستای كلاته اكبرx
 • روستای مزرعه كي كيx
 • روستای گروه مشاعي ابوذرx
 • روستای گروه مشاعي انقلابx
 • روستای گروه مشاعي پيروخطامامx
 • روستای گروه مشاعي شهيداحمديx
 • روستای گروه مشاعي شهيدشيروديx
 • روستای گروه مشاعي صدوقيx
 • روستای گروه مشاعي فتح آبادx
 • روستای گروه مشاعي مهدي آبادx
 • روستای گروه مشاعي ولي عصرx
 • روستای گيورx
 • روستای کلاته ماجراx
 • روستای معدن مس گورخانx
 • روستای مزرعه ورهx
 • روستای کلاته دوژهx
 • روستای يزدوx
 • روستای شركت زراعي شهيدنامجوx
 • روستای گروه مشاعي بيت المقدسx
 • روستای گروه مشاعي جهان اراx
 • روستای گروه مشاعي شاهدx
 • روستای گروه مشاعي قدرx
 • روستای منبع آب خانخوديx
 • روستای چاه روي گرانx
 • روستای کلاته طالب آبادx
 • روستای گروه مشاعي كوثرx
 • روستای گروه مشاعي امام حسن مجتبيx
 • روستای سازمان كشاورزي كرم ابريشمx
 • روستای گروه مشاع جانبازانx
 • روستای گروه مشاع صاحب الزمانx
 • روستای چاه حبيب بهلولx
 • روستای ابوالحسنيx
 • روستای اسبكشانx
 • روستای امين آبادx
 • روستای باغستانx
 • روستای برمx
 • روستای تغمرx
 • روستای تجورx
 • روستای توچالx
 • روستای جعفرابادx
 • روستای چاه مرئx
 • روستای حجاجx
 • روستای درازآب/درازx
 • روستای رباطزنگx
 • روستای كلاته زرختx
 • روستای زمان آبادx
 • روستای زيورx
 • روستای سلمرودx
 • روستای سوهلکx
 • روستای کلاته شيخ آبادx
 • روستای شيربها/شيروا/x
 • روستای صالح آبادx
 • روستای عشقوانx
 • روستای مزرعه علي آبادx
 • روستای فريدرx
 • روستای فرينوبالاx
 • روستای کلاته فرينو پايينx
 • روستای كاريزx
 • روستای كلاته تختx
 • روستای كلاته رضاقليx
 • روستای كلاته ريx
 • روستای كلاته مطهريx
 • روستای كلاته هيزميx
 • روستای كلاغ زيليx
 • روستای پژگردx
 • روستای گرماب بالاx
 • روستای گرماب پائينx
 • روستای گروه مشاعي هفت تيرx
 • روستای گروه مشاعي ۱۲فروردينx
 • روستای گروه مشاعي ۲۲بهمنx
 • روستای گروه مشاعي ۱۵خردادx
 • روستای گروه مشاعي ۱۷شهريورx
 • روستای مريx
 • روستای منبع چاه احمد آبادx
 • روستای ناهرx
 • روستای نورx
 • روستای نووهx
 • روستای مزرعه يکه ريگx
 • روستای مزرعه فتح آباد/فتحوx
 • روستای كلاته باغوx
 • روستای كلاته پشت اسمان بالاx
 • روستای كلاته سنجدx
 • روستای كلاته يعقوبيx
 • روستای مزرعه قنات بزرگ باغستانx
 • روستای معدن کوير توران ( سنگ ساختماني)x
 • روستای گروه شهيد دستغيبx
 • روستای کلاته محمد آبادx
 • روستای سازمان كشاورزئ دادالله درخشانيx
 • روستای ارديانx
 • روستای مزرعه اسد آبادx
 • روستای مزرعه امير آبادx
 • روستای ايستگاه بسطامx
 • روستای بدشتx
 • روستای تپه دوقيx
 • روستای تقي ابادx
 • روستای تلx
 • روستای چاه كميته امامx
 • روستای قلعه حاج طاهرx
 • روستای حسين آباد ساغرx
 • روستای ديزجx
 • روستای گروه مشاعي اجداديx
 • روستای شركت زراعي پيشروx
 • روستای شركت زراعي كويرشماره ۱x
 • روستای شركت زراعي كويرشماره ۲x
 • روستای شركت زراعي موحدينx
 • روستای مزرعه شکارآبادx
 • روستای شهرك صنعتي شاهرودx
 • روستای قربان بيكx
 • روستای قلعه اسفنديارx
 • روستای قلعه حاجي محمداقاصديق /احمديه /x
 • روستای قلعه زندانيx
 • روستای قلعه شوكتx
 • روستای قلعه صديق (شهرك نوين )x
 • روستای قلعه صفريx
 • روستای قلعه عضديx
 • روستای قلعه نوخالصهx
 • روستای كارخانه گچ بهادانx
 • روستای کلاه آبادx
 • روستای گروه مشاعي توحيدارديانx
 • روستای گروه مشاعي استقلالx
 • روستای گروه مشاعي شهيدچمرانx
 • روستای شركت كويرسبزx
 • روستای گروه مشاعي محمدمنتظريx
 • روستای گروه مشاعي موسي ابن جعفرx
 • روستای گروه مشاعي نواب صفويx
 • روستای گروه مشاعي هجرتx
 • روستای مغانx
 • روستای مرغداري جهادسازندگيx
 • روستای ميدان تير۲x
 • روستای يونس آبادx
 • روستای فرح آبادx
 • روستای پرورش مرغ گوشتي شماره ۱x
 • روستای پرورش مرغ گوشتي شماره ۲x
 • روستای پرورش مرغ گوشتي شماره ۳x
 • روستای ايستگاه مخابرات خط لوله نفتx
 • روستای ايستگاه مخابراتي ماكرويوشهيدتيموريx
 • روستای باسكول استقلالx
 • روستای سردخانه خراسانيx
 • روستای كارخانه سنگ شكنx
 • روستای منطقه نظاميx
 • روستای وادي السلامx
 • روستای رستوران صدفx
 • روستای كارخانه گچ شاهرودشرقx
 • روستای قلعه حسن رحمانx
 • روستای شركت شن و ماسه نفيس زرx
 • روستای شركت شن و ماسه شاهرودx
 • روستای شركت تعاوني مرغدارئ وخوراك دام وطيورx
 • روستای مجتمع ورزشي فرهنگي كارگرانx
 • روستای خوابگاه دانشجويان علوم پزشكيx
 • روستای مرکز معاينه فني خودروx
 • روستای ايستگاه كلاته خانx
 • روستای ايستگاه مخابراتي ماكرويوx
 • روستای دهملاx
 • روستای راهنجانx
 • روستای قلعه حاجيx
 • روستای كلاته خانx
 • روستای گروه مشاعي اندرزگوx
 • روستای گروه مشاعي بعثتx
 • روستای گروه مشاعي دستغيبx
 • روستای معدن اموزشي دهملاx
 • روستای معدن سنگ بالاست راه آهنx
 • روستای جتمع توليدمصالح ساختماني مازندx
 • روستای بيدكx
 • روستای چاه مقصودلوx
 • روستای معدن پريخانx
 • روستای شركت راسن شيميx
 • روستای نيروگاه برق شاهرودx
 • روستای مجتمع گاوداريهائ شاهرودx
 • روستای معدن همگام تلاشx
 • روستای ابگارهx
 • روستای استانه امروزx
 • روستای اسلام آبادx
 • روستای امامزاده پيرمردانx
 • روستای مزرعه با با حافظx
 • روستای باغ دوستx
 • روستای بن آبx
 • روستای معدن پوسيدهx
 • روستای مزرعه تنگ قليx
 • روستای تنورهx
 • روستای توتوx
 • روستای توت دهانه/تودهاx
 • روستای جوزبانx
 • روستای چاه علا/چاه علا پايينx
 • روستای چاه موسيx
 • روستای چجام /چاه جام /x
 • روستای مزرعه چشمه سفيدx
 • روستای مزرعه حسين آبادx
 • روستای دست مشكx
 • روستای مزرعه دلهx
 • روستای رزه/رزوx
 • روستای زردابيهx
 • روستای زركيx
 • روستای مزرعه سالارانx
 • روستای سراوجي/سروجx
 • روستای سرتختx
 • روستای سطوهx
 • روستای سنجوطباطباييx
 • روستای مزرعه سندارx
 • روستای سهلx
 • روستای شاه اولياx
 • روستای شش پائينx
 • روستای شش بالاx
 • روستای شش وسطx
 • روستای طرودx
 • روستای مزرعه عيش آبادx
 • روستای مزرعه كلويx
 • روستای كلاته درويشx
 • روستای كلاته عباسx
 • روستای كلاته ميرزاx
 • روستای كلاته ميرعليx
 • روستای گنديx
 • روستای گزدره/گوددرx
 • روستای معدن چشمه آبx
 • روستای معدن زرشکوه/معدن زرشکx
 • روستای معدن شركت فارسيx
 • روستای معدن گنديx
 • روستای مهابيادx
 • روستای نبي ياx
 • روستای مزرعه واجاروx
 • روستای ونرگx
 • روستای ونرگ توت دارx
 • روستای ونرگه عوضx
 • روستای معدن توت بنهx
 • روستای چشمه سفيدx
 • روستای گرگابx
 • روستای چاه فراق/چاه فراx
 • روستای معدن قاسم جانيx
 • روستای معدن قله سوختهx
 • روستای شركت كشت و صنعت جمارانx
 • روستای شركت نگين سبزx
 • روستای شركت ماهر كشتx
 • روستای شرکت تعاوني ماه اندامx
 • روستای احمد آباد / گل تپx
 • روستای امام زاده خوش نامx
 • روستای بهشت آبادx
 • روستای بهوردx
 • روستای پنبه لقx
 • روستای مزرعه جعفرخانيx
 • روستای جهاد آباد شماره ۱x
 • روستای چشمه ناديx
 • روستای حسين آباد کروسx
 • روستای مزرعه دزكx
 • روستای مزرعه سلم تورx
 • روستای سنگابx
 • روستای شركت شن پاشx
 • روستای شورقاضيx
 • روستای مزرعه سياه لكx
 • روستای كارخانه سولفات سديم ايران كويرx
 • روستای كارخانه سولفات سديم كيان خاكسارتهرانx
 • روستای كارخانه گچ تحريرانx
 • روستای كارخانه گچ سارانx
 • روستای شركت گچ برگx
 • روستای كركx
 • روستای كروس بالاx
 • روستای گاوداري مهندس هاديx
 • روستای چند اب / گندابx
 • روستای مرغداري پرستوx
 • روستای مرغداري همت اله سعيديx
 • روستای مرغ داري يزدان پناهيx
 • روستای مرغداري شماره يكx
 • روستای شركت تعاوني اباذرx
 • روستای مزرعه حاج لطف اله قاسميx
 • روستای مزرعه سياه آفتابx
 • روستای مزرعه زمرد(رهبرانx
 • روستای مرغداري حاج رضااشتريx
 • روستای مزرعه يخچالx
 • روستای مزرعه همندx
 • روستای مزرعه حاج همت اشتريx
 • روستای مزرعه باغ كهنهx
 • روستای جهاد آباد شماره ۱۵x
 • روستای جهاد آباد شماره ۱۲x
 • روستای جهاد آباد شماره ۱۰x
 • روستای جهاد آباد شماره ۲x
 • روستای جهادابادشماره ۲۰x
 • روستای جهاد آباد شماره ۳x
 • روستای جهاد آباد شماره ۱۳x
 • روستای جهاد آباد شماره ۴x
 • روستای جهاد آباد شماره ۵x
 • روستای جهاد آباد شماره ۶x
 • روستای جهاد اباد شماره ۱۵x
 • روستای جهاد اباد شماره ۷x
 • روستای جهاد آباد شماره ۸x
 • روستای جهاد آباد شماره ۲۱x
 • روستای جهاد آباد شماره ۹x
 • روستای زور آبادx
 • روستای شركت توليدي بنيx
 • روستای شهرک صنعتي علي آبادx
 • روستای مزرعه كروسx
 • روستای مزرعه جعفريx
 • روستای معدن سنگ لاشه ساختمانيx
 • روستای ناهارخورانx
 • روستای كارخانه سولفات سديم (عباس كارخانه )x
 • روستای مزرعه حسين چالx
 • روستای انبارميوه كيانپور زارعx
 • روستای منطقه بشمكx
 • روستای شهرك صنعتي ايوانكيx
 • روستای شهرك صنعتي جنت ابادx
 • روستای مسجدالزهراx
 • روستای شركت نيكان نمكx
 • روستای كارخانه عرش ماكارونx
 • روستای شهر جديد ايوانکي( مسکن مهر)x
 • روستای چهارقشلاقx
 • روستای سنردx
 • روستای كهكx
 • روستای ارجلان پايينx
 • روستای امامزاده سربازx
 • روستای جواد آبادx
 • روستای رشمهx
 • روستای ريكانx
 • روستای سراسياب کردوانx
 • روستای سيدصادق خانx
 • روستای انتن مخابراتي علي ابادx
 • روستای قاطولx
 • روستای قشلاق نفرx
 • روستای قلعه چكx
 • روستای قندرقه اربابيx
 • روستای كردوانx
 • روستای گهريهx
 • روستای محمود آباد اسدx
 • روستای محمود آباد بهادرx
 • روستای محمود آباد جعفريx
 • روستای مليجان پائينx
 • روستای مليجان بالاx
 • روستای مندولكx
 • روستای نيم ايستگاه ياتريx
 • روستای امام زاده قوشهx
 • روستای پنج تنx
 • روستای تقي رستمx
 • روستای حسن ابادموقوفهx
 • روستای مزرعه ده نقشx
 • روستای سلمانx
 • روستای شه سفيدx
 • روستای فندx
 • روستای قشلاق اقااسماعيلx
 • روستای محمود آباد موقوفهx
 • روستای مزرعه مهندس زراعيx
 • روستای نورالدين آبادx
 • روستای مزرعه هادي آبادx
 • روستای قلعه اسلامي ( اسدي)x
 • روستای گروه مشاعي خيبرx
 • روستای گروه سلمان فارسيx
 • روستای محمود آباد خانهx
 • روستای محمود آباد کردهاx
 • روستای ايستگاه كويرx
 • روستای ابه نوx
 • روستای امامزاده اسماعيلx
 • روستای حصاركx
 • روستای ساروزن پايينx
 • روستای شاهبلاغ بالا(شاهبداغ )x
 • روستای فرورx
 • روستای کرندx
 • روستای كوشك خالصه بالاx
 • روستای كوشك خالصه پائينx
 • روستای لجرانx
 • روستای محله باغ حاج صادقx
 • روستای معدن گچ سردرهx
 • روستای معدن نمك ذوب فلزاتx
 • روستای معدن نمك راه راهكx
 • روستای معدن نمك سيالكx
 • روستای معدن نمك سيالك ايوانكيx
 • روستای نوحصارx
 • روستای نوده اربابيx
 • روستای اللّه وردي آبادx
 • روستای امام زاده شاهزاده حسينx
 • روستای ايستگاه بنكوهx
 • روستای بنكوهx
 • روستای تصفيه خانه آب گرمسارx
 • روستای حاجي اباداتشگاهx
 • روستای ناروههx
 • روستای انتن مخابرات شركت نفتx
 • روستای ايستگاه مايكروويوx
 • روستای ايستگاه تثبيت شنx
 • روستای بني ادميx
 • روستای سه برارx
 • روستای شاه بلاغ پائين قلعه ارباب حسني (شاهبداغ)x
 • روستای شهرک صنعتي حاجي آبادx
 • روستای فسكانx
 • روستای قصربهرامx
 • روستای قلعه محمدهاشمx
 • روستای مزرعه كريمx
 • روستای کوره آجر اسلامx
 • روستای محله باغ جديدx
 • روستای مرغداري كاشيx
 • روستای مرغداري علي بيگيx
 • روستای مرزي آبادx
 • روستای معدن گچ كرندx
 • روستای ملک آبادx
 • روستای نيم ايستگاه كويرx
 • روستای كوشك اربابيx
 • روستای پارك جنگليx
 • روستای چاه صفاخواهx
 • روستای دامداري صفرعلي ميرزائيx
 • روستای غياث آباد ( نوده خالصه)x
 • روستای قصرعين الرشيدx
 • روستای قلعه خالديx
 • روستای كارخانه نمك زهرهx
 • روستای گروه ابراهيم قاسميx
 • روستای گروه افراسيابيx
 • روستای گروه ايزدبخشx
 • روستای گروه بلوچيx
 • روستای گروه جمهوري اسلاميx
 • روستای گروه دام کشت(دشت نيکو)x
 • روستای گروه سرسبزx
 • روستای گروه شهداي گمنامx
 • روستای گروه شهيدقنديx
 • روستای گروه علي بيگيx
 • روستای گروه قلي زادهx
 • روستای گروه گلدشتx
 • روستای گروه محمدرسول اللهx
 • روستای گروه حسين نگهبانx
 • روستای گروه موسي ابوليx
 • روستای گروه ناصريx
 • روستای گروه يزديx
 • روستای محله باغ بالاx
 • روستای معدن نمك متروكهx
 • روستای نيم ايستگاه ۱۳۵x
 • روستای معدن نمك رنگين سهيلx
 • روستای معدن نمك ميلادx
 • روستای معدن نمك كوهدشتx
 • روستای شهرك صنعتي فجرx
 • روستای پاسگاه پليس راهx
 • روستای ايستگاه ايوانكيx
 • روستای معدن نمك خيرالله ساقيx
 • روستای معدن نمك سالارنظرئx
 • روستای معدن نمك كيمياx
 • روستای پست ۲۳۰كيلوواتx
 • روستای مرغداري درخشانيx
 • روستای ويفرسبوسx
 • روستای چوب بري شهرياريx
 • روستای باسكول ميلادx
 • روستای معدن نمك سپيده صادقيx
 • روستای معدن نمك كهلرزx
 • روستای معدن نمك نوآورx
 • روستای معدن نمك زمردكوثرx
 • روستای گروه محمد مسعود نياx
 • روستای مجتمع پذيرايي قائمx
 • روستای گروه قدسx
 • روستای شركت حشمت رود(وابسته به اداره راه )x
 • روستای معدن نمك غرب قائمx
 • روستای گروه شهيد غفارئx
 • روستای دانشگاه ادبياتx
 • روستای شهرک صنعتي گرمسارx
 • روستای اورتکوهx
 • روستای سياه رودباربالا زاتنگهx
 • روستای بنفش درهx
 • روستای پرورx
 • روستای تلاجيمx
 • روستای تمx
 • روستای تم كوهx
 • روستای چه سر/چاه سر/x
 • روستای چپگرهx
 • روستای خرند/سفيدكهريز/x
 • روستای رسم رودبارx
 • روستای رمنده كوهx
 • روستای رودبارکx
 • روستای سراورx
 • روستای سرمx
 • روستای سنگ چشمهx
 • روستای سنگ خانيx
 • روستای مزرعه سيب بنx
 • روستای مزرعه شاه زمينx
 • روستای شليx
 • روستای شن چالهx
 • روستای مزرعه شورستانx
 • روستای فنسكx
 • روستای فولادمحلهx
 • روستای كاوردx
 • روستای كپزx
 • روستای مزرعه كترنوx
 • روستای سياه رودبارپائين كلوسرx
 • روستای كليمx
 • روستای مزرعه كلاتهx
 • روستای گردكلاx
 • روستای گرمكشx
 • روستای مزرعه گندابx
 • روستای گنوسرx
 • روستای گوشواركx
 • روستای مرككx
 • روستای ملادهx
 • روستای ميلوx
 • روستای ورازيانx
 • روستای مزرعه ورگوx
 • روستای هسكوهx
 • روستای هفت خانيx
 • روستای احمديه /كلاته عليوك /x
 • روستای مزرعه اليكx
 • روستای بشمx
 • روستای ده صوفيانx
 • روستای رضا آباد پايينx
 • روستای مزرعه صيرفتx
 • روستای مزرعه كهرهx
 • روستای قهوه خانه سنگي /علي اباد/x
 • روستای مزرعه وروارx
 • روستای ايرتx
 • روستای پاسگاه محيطزيست سرتنگهx
 • روستای تلاجيم كوهx
 • روستای دنبالهx
 • روستای زرشک آبx
 • روستای زرشك چالx
 • روستای زرماx
 • روستای سپاه رودباروسطx
 • روستای فينسك كوهx
 • روستای كورميش علياx
 • روستای مزرعه گندي آبx
 • روستای مركمx
 • روستای مزرعه هيروx
 • روستای مزرعه صيد آبادx
 • روستای باغچهx
 • روستای پاقلعهx
 • روستای زرشك درهx
 • روستای روانه /رحمانه /x
 • روستای اطلاق سرx
 • روستای اوپرتx
 • روستای باري كوه /بهاره كوه /x
 • روستای مزرعه كلاته تالياx
 • روستای چاشمx
 • روستای ريزسرx
 • روستای سفيدرودx
 • روستای سياه كوهx
 • روستای شاه پسند/كوثر/x
 • روستای كت بزنگاهx
 • روستای گلردx
 • روستای بيجارم /وي جارم /x
 • روستای هيكوx
 • روستای ارتتx
 • روستای مزرعه ارشكx
 • روستای اژگويx
 • روستای اسارانx
 • روستای اشكشx
 • روستای مزرعه الچلهx
 • روستای اورپلنگx
 • روستای آهوx
 • روستای بشم بنx
 • روستای پروسx
 • روستای پشت طولx
 • روستای پشتينه كوه /پشتكوه /x
 • روستای پوستين دوزx
 • روستای مزرعه تالاچx
 • روستای تلستانx
 • روستای مزرعه تندورx
 • روستای تنگه ملااحمدx
 • روستای جوچالx
 • روستای مزرعه جوكارهx
 • روستای خربرونx
 • روستای خشك لوx
 • روستای خوريه بالاx
 • روستای خوريه پائينx
 • روستای خوريه وسطx
 • روستای خينگx
 • روستای درويشوx
 • روستای ذيلوسx
 • روستای دشت سفيدx
 • روستای مزرعه سياه خانيx
 • روستای سياه درهx
 • روستای شيخ آبx
 • روستای مزرعه كافردرهx
 • روستای كاهش پائينx
 • روستای كلاته بابااحمدx
 • روستای كلاته حيدرx
 • روستای كلاته ملاعباسx
 • روستای کندوان بالاx
 • روستای کندوان پايينx
 • روستای مزرعه كينه كوهx
 • روستای گرم چشمهx
 • روستای گداربنx
 • روستای مزرعه لابدارx
 • روستای مرغك پائينx
 • روستای مينوx
 • روستای مزرعه مياندرx
 • روستای هومندx
 • روستای سازمان هميارئ شهردارئ هاx
 • روستای ادتx
 • روستای ازمابندx
 • روستای مزرعه استل سرx
 • روستای بندبن خطيركوهx
 • روستای تلهx
 • روستای چالارx
 • روستای چپردx
 • روستای حسن تنگهx
 • روستای خطيركوهx
 • /كمرود/x
 • روستای دزگره افشارپايينx
 • روستای دشت گنبدx
 • روستای مزرعه ده پشتx
 • روستای رودبارx
 • روستای مزرعه زردلوx
 • روستای سركه بولx
 • روستای مزرعه سنگلتx
 • روستای مزرعه سولاx
 • روستای سي روزكx
 • روستای شركت معدن دربندكنارx
 • روستای شهزوارx
 • روستای طاروx
 • روستای كاراx
 • روستای كاهش بالاx
 • روستای مزرعه كتليمx
 • روستای كشت وصنعت شهميرزادx
 • روستای كلاته چاسر /چهسرx
 • روستای كليسx
 • روستای كنكودرx
 • روستای گردن سرx
 • روستای لاپرتx
 • روستای لجيمرتx
 • روستای لردx
 • روستای مرتع چال ميشx
 • روستای مزرعه و سد حمزه کيانيx
 • روستای سرلشx
 • روستای مزرعه چشمه بندx
 • روستای شركت شن وماسه شهردارئ شهميرزادx
 • روستای عليمx
 • روستای شن درهx
 • روستای كشتارگاه (زمين كشاورزئ )x
 • روستای دربندx
 • روستای شرکت سمنان آهکx
 • روستای مرگسرx
 • روستای مزرعه سردربندx
 • روستای ازاوركx
 • روستای امامزاده زينعليx
 • روستای مزرعه ريگابx
 • روستای كارخانه گچ جواهرx
 • روستای كلاته استادمحمدx
 • روستای كلاته شاه محمدx
 • روستای مزرعه عوض محمدx
 • روستای مجتمع صنعتيx
 • روستای مزرعه فتحيx
 • روستای معدن حيدرابادx
 • روستای معدن رحمانيx
 • روستای معدن سربx
 • روستای معدن سنگ حاشيه خشكx
 • روستای معدن دولوميت كركوهx
 • روستای مزرعه ولوونكx
 • روستای گاوداري سياوش صفاخواه /الوندكوه /x
 • روستای پنوx
 • روستای چاه آب شهردارx
 • روستای خرگوشيx
 • روستای شركت توليدي سمن دامx
 • روستای شركت عايق سازانx
 • روستای شركت حمل ونقل كاميوندارانx
 • روستای كارخانه گچ ستارهx
 • روستای گاوداري نبي الله صفاخواهx
 • روستای مزرعه لاچx
 • روستای لشگر تکاور ۵۸ ذوالفقارx
 • روستای مرغداري بينائيx
 • روستای مرغداري اسكندريانx
 • روستای شركت تعاوني مرغداريx
 • روستای لاركx
 • روستای شركت كائولن سمنان (سنگ كوبي )x
 • روستای دانشكده تربيت دبيرx
 • روستای قلعه اکبر آبادx
 • روستای ده سرابx
 • روستای هشت آبادx
 • روستای کارخانه چکه سازx
 • روستای سرابرودx
 • روستای شن وماسه حبله رودx
 • روستای مرغداري جيك جيكx
 • روستای الوئكx
 • روستای امامزاده علي اكبرx
 • روستای امير آبادx
 • روستای داور آبادx
 • روستای مزرعه دزمارانx
 • روستای سوداغلانx
 • روستای كارخانه تاوان سيليسx
 • روستای مگس تپهx
 • روستای هاشم آبادx
 • روستای هفت چشمهx
 • روستای ياتري پائينx
 • روستای ياتري بالاx
 • روستای آنتن مخابراتx
 • روستای شرکت توليدي شن وماسه گرمسارx
 • روستای شرکت تعاوني اقايي ۱۵۷x
 • روستای كارخانه كمپوت سازيx
 • روستای کارگاه سازمان آب ۲۰x
 • روستای کارگاه ماشين آلات اداره راهx
 • روستای کوره آجر پزي هاشمx
 • روستای مرغداري ادينهx
 • روستای معدن چهل گدارx
 • روستای کارخانه آراگازx
 • روستای کارخانه پارس ونديکx
 • روستای کارخانه نيوپان شموشکx
 • روستای شرکت نيکان شيمي ارسx
 • روستای ناحيه صنعتي ياتري روستاييx
 • روستای تلمبه خانه گازجليل آبادx
 • روستای مرکز توزيع برق ۶۳ کيلو وات آرادانx
 • روستای شرکت تعاوني چينه کاx
 • روستای امامزاده ذوالفقارx
 • روستای امامزاده عبدالهx
 • روستای چهارطاقيx
 • روستای حسين ابادسهراب خانيx
 • روستای حسين آباد کردهاx
 • روستای ده پيرانx
 • روستای ده سلطانx
 • روستای رستم آبادx
 • روستای عدل آبادx
 • روستای کوير آبادx
 • روستای کبوتر آبادx
 • روستای اسماعيل طلاييx
 • روستای قلعه خرابه / اسلام آبادx
 • روستای قهرمانيx
 • روستای کندقليخانx
 • روستای معدن نمک مقصود آبادx
 • روستای امامزاده خليل اللهx
 • روستای ابسرکx
 • روستای امام زاده جعفرx
 • روستای ايستگاه ده نمکx
 • روستای پادهx
 • روستای پنجهزاريx
 • روستای تلمبه خانه ده نمکx
 • روستای مزرعه چاه قل قلx
 • روستای چشمه ملکx
 • روستای چهارطاق پايينx
 • روستای خلخاليهx
 • روستای ده نمکx
 • روستای رامه بالاx
 • روستای رامه پايينx
 • روستای راهدارهواپيماييx
 • روستای رمضان قرهx
 • روستای مزرعه سرآسيابx
 • روستای شترچشمهx
 • روستای عبدالصمدx
 • روستای فروانx
 • روستای قاليبافx
 • روستای قلعه شهرواx
 • روستای حاجي آبادx
 • روستای معدن گزوشکx
 • روستای معدن نمک حسين آبادx
 • روستای معدن شهر آبادx
 • روستای نيم ايستگاه ده نمکx
 • روستای هادي آبادx
 • روستای ارجنهx
 • روستای آب برچينهx
 • روستای طاق بستانکx
 • روستای باسکول اميدx
 • روستای چاه شهيد هاشمي نژادx
 • روستای چهارطاق بالاx
 • روستای شرکت معدني املاح ايرانx
 • روستای کارخانه بهمن شيميx
 • روستای سالن پذيرايي محمدx
 • روستای کهنه دهx
 • روستای گروه مشاعي خوشه شماره ۷x
 • روستای گروه مشاعي دانه شماره ۶x
 • روستای کهن تلx
 • روستای لزورهx
 • روستای مزرعه دودرهx
 • روستای مزرعه شهر آبادx
 • روستای مزرعه شهيدمسروري ۱۸x
 • روستای مزرعه کونکx
 • روستای معدن شرکت معدني املاح /شوره /x
 • روستای قاسم ابادx
 • روستای ناحيه صنعتي صيد آبادx
 • روستای کارخانه گچ زمردx
 • روستای مرغداري طاووسيx
 • روستای شرکت تاوک گرمسارx
 • روستای شرکت کشت وصنعت کويرارادانx
 • روستای شرکت فرخنده کويرx
 • روستای شرکت امدادx
 • روستای شرکت پارس طيورx
 • روستای پاسگاه سرمحيط چهارطاقx
 • روستای مرغداري پرديسانx
 • روستای شرکت توحيدشورابx
 • روستای شرکت تعاوني خوش اواx
 • روستای شرکت تعاوني پرطلادشت لاريx
 • روستای شرکت تعاوني مرغ زرين پرx
 • روستای شرکت تعاوني مرغ لاري کوهپايهx
 • روستای شرکت تعاوني مرغداران آرادانx
 • روستای شرکت مرغ صداقت کارانx
 • روستای شرکت عدالت بعثتx
 • روستای ايستگاه تقويت مخابراتx
 • روستای چكاوx
 • روستای كلاته الهاكx
 • روستای معدن درخت توتx
 • روستای معدن كوچك مسx
 • روستای معدن مس چغندرسرx
 • روستای معدن آب مرجانx
 • روستای ابراهيم آباد سفلاx
 • روستای ابراهيم آباد علياx
 • روستای ارميانx
 • روستای ايستگاه تلويزيوني غزازاx
 • روستای مزرعه تنگهx
 • روستای جودانهx
 • روستای مزرعه جهان آبادx
 • روستای سازمان ابوذرx
 • روستای سازمان كشاورزي اتحادx
 • روستای سازمان انقلابx
 • روستای سازمان سعيدئ وپورعليx
 • روستای چاه ده اينچx
 • روستای سازمان زاهدي وشركاx
 • روستای سازمان سعيدي وشركاx
 • روستای سازمان شهيدهاشمي نژادx
 • روستای سازمان شهيد طاهري شمارهx
 • روستای سازمان شهيدسيدكاظم موسويx
 • روستای چاه قاسم بالاx
 • روستای چاه قاسم دوميx
 • روستای چاه قره سقرx
 • روستای چاه كالx
 • روستای سازمان اخوت/فيروزخلخالx
 • روستای سازمان مالك اشترx
 • روستای سازمان شماره ۱باقريx
 • روستای مزرعه خاندر پايينx
 • روستای خرطوتx
 • روستای مزرعه خلخالx
 • روستای رحمت آبادx
 • روستای ايستگاه مخابراتي شركت نفت مياندشتx
 • روستای مزرعه سارانx
 • روستای سازمان رضااجداديx
 • روستای سرگدارx
 • روستای مزرعه سفيد کمر بالاx
 • روستای مزرعه سفيد کمر پايينx
 • روستای مزرعه سياهوx
 • روستای عشق آبادx
 • روستای مزرعه علي ابادx
 • روستای مزرعه قاسم آبادx
 • روستای قدسx
 • روستای چاهكx
 • روستای كال سفيدارx
 • روستای مزرعه کلاتوx
 • روستای كلاته الوx
 • روستای كلاته ابراهيم شكاريx
 • روستای كلاته اسدx
 • روستای كلاته سيدابادx
 • روستای كلاته شورابx
 • روستای طالع زارx
 • روستای كلاته عباسقليx
 • روستای مزرعه کلاته نوx
 • روستای مزرعه کلاغ شوم بالاx
 • روستای مزرعه کلاچونx
 • روستای كوكي بالاx
 • روستای كوكي پائينx
 • روستای كوكي محمدوليx
 • روستای مزرعه مقاتلانx
 • روستای مزرعه ولگوبالاx
 • روستای مزرعه حاج سوخته/هات سوختx
 • روستای مزرعه اصغر آبادx
 • روستای ايستگاه ماكرويومياندشتx
 • روستای مزرعه چاه بوستانx
 • روستای چاه عنايتx
 • روستای مزرعه دزيx
 • روستای دوچيلهx
 • روستای سازمان ۵۰نفريx
 • روستای سازمان احمدافتخاريx
 • روستای سازمان توحيدx
 • روستای سازمان جزيره(حاج حسن قربانيx
 • روستای مزرعه حاج عزيزنعيميx
 • روستای سازمان سيدجعفرموسويx
 • روستای سازمان شهيد باهنر/فدايي و شرکx
 • روستای سازمان شهيدرجائيx
 • روستای سازمان غلامرضا قربانيx
 • روستای سازمان علي گيلاني /كرموت /x
 • روستای سازمان كشاورزي چاله بن گزx
 • روستای سازمان محمدعلي عابدينيx
 • روستای سرخ چاهx
 • روستای سنگ آبادx
 • روستای شركت تعاوني زيدرx
 • روستای شركت توكل طوسي /عليزاده /x
 • روستای سازمان حاج اسدالله پورعليx
 • روستای سازمان نوروزيx
 • روستای قهوه خانه عرب اسديx
 • روستای قهوه خانه مياندشت /كاروانسراي شاه عباسx
 • روستای قهوه خانه زيدرx
 • روستای کارخانه آسفالت صباx
 • روستای کلاته اباد/کلاهي /x
 • روستای كلاته حاج موسي /حسين اباد/x
 • روستای كلاته شيرخانx
 • روستای كلاته صالحيx
 • روستای كلاته غنوي پائينx
 • روستای كلاته نو/ارميان /x
 • روستای کلاته نو/سکون /x
 • روستای کوره آجر دستيx
 • روستای محمد آباد قدسx
 • روستای مزرعه كشاورزي زيراب /كارخانه قند/x
 • روستای وزدرx
 • روستای سنجوان پائينx
 • روستای مرغداري سنچوليx
 • روستای شهرك صنعتي مياميx
 • روستای مزرعه کال گزي پايينx
 • روستای كلاته حاج يعقوبx
 • روستای سازمان حاج محمد رضاييx
 • روستای استربندx
 • روستای مزرعه اسکندر آبادx
 • روستای مزرعه امجديهx
 • روستای مزرعه بشتاوزx
 • روستای مزرعه پهنستانx
 • روستای مزرعه چهار طيبx
 • روستای مزرعه خر تيزانx
 • روستای مزرعه خرم آبادx
 • روستای مزرعه سرابيx
 • روستای مزرعه سرنوx
 • روستای مزرعه سلطان آبادx
 • روستای مزرعه سوخته درx
 • روستای مزرعه سيد آبادx
 • روستای فرومدx
 • روستای فيروز آباد بالاx
 • روستای فيروز آباد پايينx
 • روستای كلاته بدرx
 • روستای كلاته بيرونx
 • روستای كلاته چنارx
 • روستای كلاته چنگx
 • روستای كلاته حسينيx
 • روستای كلاته دليريx
 • روستای كلاته سادات بالاx
 • روستای كلاته سادات پائينx
 • روستای كلاته سنگابx
 • روستای كلاته صالحx
 • روستای كلاته عبداللهx
 • روستای كلاته عبدلx
 • روستای كلاته قليچx
 • روستای كلاته نهرx
 • روستای مزرعه محمدنظرx
 • روستای مسيح آبادx
 • روستای معدن بزرگ مسx
 • روستای مزرعه مفتستان پاييx
 • روستای کلاته مير اعلمx
 • روستای ميرحاجx
 • روستای مزرعه نصرتيx
 • روستای ايستگاه تقويت مخابراتيx
 • روستای مزرعه جوزکx
 • روستای مزرعه صدرآبادx
 • روستای معدن پهنستانx
 • روستای معدن سرورx
 • روستای معدن سكروميتx
 • روستای معدن گندابورx
 • روستای كلاته ميرمحمودx
 • روستای ايستگاه ابريشمx
 • روستای چاه فرشx
 • روستای حسين آباد پل ابريشمx
 • روستای خانه گليx
 • روستای محمد آباد پل ابريشمx
 • روستای نيم ايستگاه چاه فرشx
 • روستای نيم ايستگاه سوزوx
 • روستای استرخوx
 • روستای ايستگاه بكرانx
 • روستای ايستگاه جهان آبادx
 • روستای بكرانx
 • روستای پويهx
 • روستای مزرعه جوزبانx
 • روستای جهان آبادx
 • روستای مزرعه چشمه بسيارx
 • روستای ريسوx
 • روستای ري آبادx
 • روستای مزرعه سروخيx
 • روستای سوق آبادx
 • روستای کرد آبادx
 • روستای سازمان حاج محمد نوروزيx
 • روستای كوهانx
 • روستای كلاته مراديx
 • روستای مزرعه حاج محمدعباديx
 • روستای مزرعه حسن ميرزائيx
 • روستای مزرعه شهيدنادعليx
 • روستای مه روشنx
 • روستای نجف آبادx
 • روستای نيم ايستگاه بكرانx
 • روستای نيم ايستگاه سوق آبادx
 • روستای هونستانx
 • روستای مزرعه شهرنوx
 • روستای كلاته نوx
 • روستای گروه مشاعي آزادx
 • روستای گروه مشاعي جهادگرانx
 • روستای گروه مشاعي شهيد همتx
 • روستای کلاته گزيx
 • روستای كلاته نوكوهانx
 • روستای مزرعه محمدعبداللهيx
 • روستای مزرعه عيدي ميرزائيx
 • روستای سازمان يحيي صادقيx
 • روستای سازمان لطفعلي مقدسي زادهx
 • روستای مزرعه شير افكن مقيميx
 • روستای سازمان حسين ربيعيx
 • روستای سازمان موسي ربيعيx
 • روستای سازمان علي عليپورx
 • روستای گروه مشاعي امام حسينx
 • روستای چاه تركمانيx
 • روستای تركمن كاريزليx
 • روستای چهلستانx
 • روستای حسين آباد کالپوشx
 • روستای دانيال پيغمبرx
 • روستای دشت شادx
 • روستای رضوان /سوداغلن /x
 • روستای سازمان محمدعلي اقاييx
 • روستای سازمان محمدقلي نبي زادهx
 • روستای سايت خطلوله شركت ملي گازx
 • روستای شورتپهx
 • روستای قوشه دگرمانx
 • روستای كرنگx
 • روستای كمردارx
 • روستای نام نيكx
 • روستای سازمان سلطانيx
 • روستای مزرعه درازيx
 • روستای مزرعه چشمه چانوx
 • روستای مزرعه الاليx
 • روستای سازمان رضوانئ (حسن وميرزا)x
 • روستای سازمان حاج يوسف نديمي ۲x
 • روستای سازمان علي اكبراحمدئ وبرادرانx
 • روستای المليx
 • روستای تلوينx
 • روستای توازx
 • روستای چشمه نيx
 • روستای حق الخواجهx
 • روستای خان علي خانx
 • روستای مزرعه دشتيانx
 • روستای سازمان پرويزملاخاني شماره ۱x
 • روستای سازمان حاج علي اصغرنديميx
 • روستای سازمان حاج محمدحسن وشركاx
 • روستای سازمان پرويزملاخاني شماره ۲x
 • روستای سازمان جغتاييهاx
 • روستای سنجه ايx
 • روستای قوري دره پائينx
 • روستای كاريزليx
 • روستای گزه سوئيx
 • روستای گلستانx
 • روستای گميشx
 • روستای مزرعه رجبيx
 • روستای نادان تپهx
 • روستای نردينx
 • روستای مزرعه بستهx
 • روستای مزرعه حاج محموداسماعيليx
 • روستای مزرعه شيخ سعيدصادق زادهx
 • روستای مزرعه محمدسجاديx
 • روستای ميدانجيقx
 • روستای سازمان پرويز ملاخاني شماره ۲x
 • روستای سازمان فرخ مقصوديx
 • روستای سازمان رضوانيx
 • روستای سازمان محمدرضوانيx
 • روستای سازمان قاهريx
 • روستای سازمان حاج علي نوروزيx
 • روستای سازمان دكتر حسينيx
 • روستای سازمان محمدرجب زادهx
 • روستای سازمان رجبعلي محمديانx
 • روستای سازمان مرادعلي حميدئx
 • روستای اسد آبادx
 • روستای اسفرزنهx
 • روستای آل درهx
 • روستای امامزاده محمدبن زيدx
 • روستای امامزاده مصيبx
 • روستای ايچx
 • روستای ايستگاه سرخدشتx
 • روستای ايستگاه لاهوردx
 • روستای برکيانx
 • روستای بيابانکx
 • روستای بيدانx
 • روستای بي سيم شماره ۳مخابراتx
 • روستای جمشيد آبادx
 • روستای جوينx
 • روستای چالدانx
 • روستای مزرعه حسين اباد/صادق اباد/x
 • روستای دامداري سفيددشتx
 • روستای دوروانx
 • روستای دهاقينx
 • روستای مزرعه حسين آباد/ صادق آباx
 • روستای رامه درهx
 • روستای سفيدميدانx
 • روستای مزرعه سعادت آباx
 • روستای سنجدهx
 • روستای سينک چالx
 • روستای شاه مرگx
 • روستای کوره آجر قدx
 • روستای کوره آجر وحدتx
 • روستای مزرعه صفاييهx
 • روستای صوفي آبادx
 • روستای طالب آبادx
 • روستای عبداله آباد بالاx
 • روستای عبداله آباد پايينx
 • روستای عربه چالx
 • روستای عطيهx
 • روستای قادر آبادx
 • روستای کارخانه سمنان گچx
 • روستای مزرعه کچالx
 • روستای گزه بنx
 • روستای کارخانه گچ لاسجردx
 • روستای گيوهx
 • روستای مزرعه لهردx
 • روستای لاسجردx
 • روستای ونه مرگx
 • روستای مظفر آبادx
 • روستای معدن گچ زيوانx
 • روستای مه آبادx
 • روستای مزرعه مهدي آبادx
 • روستای نصر آبادx
 • روستای نصردرهx
 • روستای نظاميx
 • روستای نيم ايستگاه سفيدميدانx
 • روستای کوره آجر سرخه دژx
 • روستای تلخ آبx
 • روستای خردرهx
 • روستای رستوران لقمه سراx
 • روستای کارخانه گچ رنگين کمانx
 • روستای کارخانه سيم و کابل شاهينx
 • روستای دامداري مجيديx
 • روستای کولهx
 • روستای مرغداري سيه چشمx
 • روستای مرغداري شفقx
 • روستای مرغداري عزت پيونديx
 • روستای مرغداري محمدعرب شماره ۱x
 • روستای مرغداري شرکت تعاوني شماره ۷x
 • روستای مزرعه ابراهيم پيونديx
 • روستای رستوران جمشيد آبادx
 • روستای ناحيه صنايع روستايي جهادx
 • روستای شرکت مرغ گوشتي کاشوx
 • روستای ناحيه صنعتي سرخهx
 • روستای شرکت کشاورزي دامپروري ديمهx
 • روستای شرکت توليدي کشاورزي دشتx
 • روستای گروه مشاعي ثاراللهx
 • روستای گاوداري مونسانx
 • روستای گروه مشاعي کوثرx
 • روستای شرکت مرغداري سپيدکالکيx
 • روستای شرکت تعاوني مرغ گوشتي گروه يک افقx
 • روستای شرکت تعاوني مرغداران سمنان نوينx
 • روستای مرغداري شرکت تعاوني شماره ۴رمضانx
 • روستای مرغداري چاووشx
 • روستای مرغداري کيميانصرx
 • روستای مرغداري افق کويرx
 • روستای مرغداري مرغ ريزx
 • روستای شرکت مرغ سپيدبال وطنx
 • روستای مرغداري احسانيx
 • روستای شرکت تعاوني مرغ توکلx
 • روستای شرکت سمنان جوجهx
 • روستای گاوداري اسيريx
 • روستای مرغداري جهان اباد سرخهx
 • روستای کارخانه پودر ميکرو نيزه صنعتيx
 • روستای شرکت سمنان تيهو(کشتارگاه )x
 • روستای شرکت تعاوني سور مرغx
 • روستای کشتارگاه صنعتي طيورx
 • روستای مرغداري سرخه کويرx
 • روستای شرکت کشت و صنعت کومش گسترx
 • روستای شرکت تعاوني مرغداري فردادx
 • روستای گاوداري عربيانx
 • روستای دامپروري گوهردشتx
 • روستای شرکت کربنات سديمx
 • روستای مزرعه آب برچيx
 • روستای آبx
 • دلوادx
 • روستای اروانهx
 • روستای استاليx
 • روستای اشنيx
 • روستای افترx
 • روستای پسکاردرهx
 • روستای خونارx
 • روستای کارخانه گچ سمنان پارسx
 • روستای کارخانه گچ سمنان ساريx
 • روستای گرده لشx
 • روستای کارخانه گچ کوه سفيدx
 • روستای شرکت گچ فرشادx
 • روستای لوبرهx
 • روستای مجتمع صنعتي پايپوشx
 • روستای مجتمع کوره گچ عدلx
 • روستای معدن گچ اميدx
 • روستای معدن گچ سمنانx
 • روستای معدن گل سرشورx
 • روستای ويx
 • روستای هواخورسوx
 • روستای کارخانه گچ سيمينx
 • روستای آبگرمx
 • روستای مزرعه کليابx
 • روستای قرارگاه راهنمايي و رانندگيx
 • روستای شرکت گچ سحرx
 • روستای شرکت گچ کويرx
 • روستای کارخانه گچ صدفx
 • روستای کارخانه گچ مومن آبادx
 • روستای گروه صنعتيx
 • روستای موزاييک فردوسx
 • روستای کارخانه گچ سمنان شمالx
 • روستای کارخانه گچ صالحx
 • روستای کارخانه گچ ايينهx
 • روستای کارخانه پودر صنعتيx
 • روستای کارخانه گچ اميدx
 • روستای شرکت مرغ کوه سفيد سمنانx
 • روستای شرکت مرغ نگاه صباx
 • روستای شرکت پرورش طيورسمنانx
 • روستای کارخانه گچ کومش سمنانx
 • روستای شرکت تعاوني معدني اسکدرx
 • روستای پليس راه افترx
 • روستای مرغداري سمن توفانx
 • روستای مرغداري سمنان کشاورزx
دسته بندی: جاذبه های روستایی, سمنان برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد