×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی فوتر

موزه بزرگ خراسان محتواي موزه: باستان شناسی متولي: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سال تاسیس: بهمن ۱۳۹۳ ساعت بازدید: نيمه اول سال ۸ الی ۲۰ و نيمه دوم سال ۸ الي ۱۷ روزهای تعطیل: ایام سوگواری رسمی بهای بلیط داخلی:   ۳۰/۰۰۰  ریال بهای بلیط خارجی: ۲۰۰/۰۰۰ ریال نشانی: مشهد-  بوستان کوهسنگی تلفن: ۳۷۲۶۹۵۰۲- […]

موزه بزرگ خراسان

محتواي موزه: باستان شناسی
متولي: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سال تاسیس: بهمن ۱۳۹۳
ساعت بازدید: نيمه اول سال ۸ الی ۲۰ و نيمه دوم سال ۸ الي ۱۷
روزهای تعطیل: ایام سوگواری رسمی
بهای بلیط داخلی:   ۳۰/۰۰۰  ریال
بهای بلیط خارجی: ۲۰۰/۰۰۰ ریال
نشانی: مشهد-  بوستان کوهسنگی
تلفن: ۳۷۲۶۹۵۰۲- ۳۷۲۵۹۳۱۱