×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی فوتر

به نام خدا

با علم به ارزشمندی وقت شما، قول می دهیم پاسخ دادن به این پرسشنامه بیشتر از حدود ده تا پانزده دقیقه از وقت شما را به خود اختصاص ندهد. همکاری شما در پاسخ به این پرسشنامه برای ما و نتایج حاصل از آن بسیار ارزشمند خواهد بود.

پرسشنامه گردشگری

از همکاری شما تشکر کنیم و به شما اطمینان دهیم که قدردان پاسخ های صادقانه تان به پرسش های مطرح شده خواهیم بود.
  • در صورت عدم تمایل به ذکر نام خانوادگی ، فقط نام را وارد کنید.
 

اعتبار پرسشنامه به مدت یک سال می باشد. ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تارنمای "سلام آبادی" به هیچ ارگان و یا برنامه تلویزیونی وابستگی ندارد.