×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی فوتر

      شنبه - 24 فروردین 1398      11937      1618 بازدید  

کشتی چوخه در بین مهاجران کرمانج استان خراسان شمالی رواج دارد کرمانج ها اقوام غیوری که در زمان صفویه به شمال شرق خراسان کوچانده شده اند.

 

29 خرداد 1398 0 2188 بازدید 
22 فروردین 1398 0 1519 بازدید