×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی فوتر

      شنبه - 24 فروردین 1398      11937      6033 بازدید  

کشتی چوخه در بین مهاجران کرمانج استان خراسان شمالی رواج دارد کرمانج ها اقوام غیوری که در زمان صفویه به شمال شرق خراسان کوچانده شده اند.

 

29 خرداد 1398 0 8525 بازدید 
22 فروردین 1398 0 5701 بازدید