آرشیو روز: آبان 9, 1399

فرصت های شغلی بین المللی در کشورهای پیشرفته اروپایی برای هم وطنان ایرانی وجود دارد و از طریق شرکت پروژه کاریابی ایرانی قابل پیگیری می باشد. یکی از آرزوهای ما ایرانیان سفر به کشورهای خارجی برای کار، تفریح و زندگی است؛ درست است؟! دقیقا همین طور هست. سفر به کشورهای خارجی مربوط به دوره ما […]