آرشیو روز: بهمن 14, 1398

. ترجمه تخصصی به عنوان خدمات آنلاین چگونه در ایران آغاز شد؟ ترجمه تخصصی به عنوان یکی از خدمات زبان تخصصی امروزه در میان دانشجویان، دانشگاهیان و محققان ایرانی عبارتی کاملا آشناست و اغلب جامعه آکادمیک کشور همواره با آن سروکار دارند. به عنوان مثال آنها برای تحقیق پیرامون پروژه های دانشگاهی خود نیازمند ترجمه متون انگلیسی به فارسی هستند. ولی آیا می دانید، تا […]