آرشیو دسته: نایین

موزه کویر این خانه تاریخی  متعلق به عصر صفوی و از ساختار معماری منحصر به فردی که متناسب با معماری کویری است، بنا شده است. خانه پیرنیا دارای بخش های گوناگونی شامل: ورودی، دالانهای متعدد، هشتی، غلام گردش، ایوان، شاه نشین، اتاق نشیمن است. مطابق با قرائن موجود این خانه پس از ساخت متعلق به […]

مسجد جامع نائین مسجد جامع نائین از جمله قدیمی ترین مساجد ایران است و معماری آن متعلق به قرون اولیه اسلامی است . سردر اصلی این مسجد در شمال شرقی صحن مسجد واقع شده است و در جنوب شرقی آن نیز در دیگری ایجاد شده است. صحن مرکزی مسجد وسعت زیادی ندارد و به شکل […]

اسماعيلان بيدچاه پيوک جيربو چاه خربزه چاه گربه عشين علم حاجي باقري مزرعه حاجي باقري معدن طالمسي معدن نخلک پايگاه هوايي اشتيان چوپانان حجت آباد نورآباد زالوبند عروسان چشمه مغان محمدآباد مشجري عباس آباد زاغاب شرکت تعاوني مشاع کوير معدن مرمريت تخت عروس مزرعه همت آباد مزرعه حاج عبداله مزرعه شورابه مزرعه زرگر آباد مزرعه […]