آرشیو دسته: لنجان

آبشارشاهلولاک در ۵ کیلومتری جنوب غربی شهر چرمهین واقع شده است این آبشاردائمی است ،  میزان آبدهی آبشار شاهلولاک در طول سال متفاوت است همچنین آبشار فصلی که در منطقه به هلکی” Holoki ” معروف است  از دل دیواره سنگی در نزدیکی آبشار شاهلولاک سرآزیر میشود..   آبشار فصلی در سالهایی که بارندگی قابل توجه باشد […]

شهر چرمهین زادگاه حکیم فرزانه ، عالم وارسته آیت الله حاج آقا رحیم ارباب و جلوه گاه آبشار زیبای شاهلولاک در اواخر سال ۱۳۷۰ با مصوبه وزارت کشور از روستا به شهر تبدیل شد. شهر چرمهین در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان درشهرستان لنجان واقع شده و آخرین شهرمرزی استان اصفهان با استان چهارمحال وبختیاری […]

چم پير رحمت آباد همام وشمندجان مزرعه حسن خان(مزرعه باغ خان) دشت گل صحرا چم کوچک مورکان محله اردال مورکان کته شور کرچگان برنجگان دورک سعيدآباد فتح آباد گردماهور دره سنگاب مزرعه عبدالرسول دري ايدوغميش حاجي الوان خشوييه زردخشوييه صادق آباد قلعه ترکي محمدآباد اميرآباد دره لاجرستون چم آسمان حسين آباد زمان آباد شورجه تصفيه […]