آرشیو دسته: دهاقان

قُمبُوان یا کُمبُون یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان دهاقان در استان اصفهان ایران است. این روستا در دهستان قمبوان جای گرفته‌است. در لفظ محلی این روستا کمبون شناخته می‌شود. واژه کمبون به چم کومه در باغ می‌باشد که نشان دهنده ی شیوه زندگی نخستین مردمانی که در آنجا یکجانشین شده اند نیز هست که […]

قُمبُوان یا کُمبُون یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان دهاقان در استان اصفهان ایران است. این روستا در دهستان قمبوان جای گرفته‌است. در لفظ محلی این روستا کمبون شناخته می‌شود. واژه کمبون به چم کومه در باغ می‌باشد که نشان دهنده ی شیوه زندگی نخستین مردمانی که در آنجا یکجانشین شده اند نیز هست که […]

بداغ آباد چاه رجايي شاه آباد شريف آباد قهه کاچک هفت يکي چاه غلامرضانمازيان مزرعه يالانچي شهرک صنعتي پوده پوده جمبزه چاه آبزاي قمبوان گنج قباد حکيم آباد مزرعه شورجه ناحيه صنعتي جمبزه مجموعه چاه هاي کشاورزي قمبوان مجموعه چاه هاي کشاورزي علي آبادجمبزه چاه نوروزآباد علي آبادجمبزه چاه ناصرآباد چاه حسين حسين زاده کره […]