آرشیو دسته: بویین و میاندشت

ماينده معصوم آباد ميرآباد هدان معدن سنگ چالک قره داغ احمدآباد ارتي جان جوزار حسين آباد خليلي ده رجب قره بلطاق ماربر داش کسن قره داش منطقه گردشگري سرچشمه مرغداري خوانساري دامداري غضنفري ناحيه صنعتي داش کسن گاوداري اسماعيل دوست محمدي تصفيه خانه فاضلاب بويين و مياندشت آغچه ازناوله استخرپهن آقاگل تنگ بيد حاجي فتحعلي […]