آرشیو دسته: اردستان

مسجد پامنار مسجد پامنار از بناهای متعلق به دوران سلجوقی و در منطقه زواره در پانزده کیلومتری شمال شرق اردستان قرار دارد. در این مسجد هفت محراب زیبا با کتیبه هایی به خط کوفی و ثلث وجود دارد که متاسفانه یکی از آنها اخیرا تخریب شده است. همچنین ایوانهای مسجد با تزئینات گچبری بسیار زیبایی […]

مسجد جامع اردستان مسجد جامع اردستان از جمله آثار به جای مانده از معماری دوران سلجوقی است. قدیمی ترین کتیبه های موجود در مسجد، قدمت این بنا را در سالهای ۱۱۵۶ و۱۱۵۸ میلادی یعنی قرن ششم هجری ذکر می نمایند. روایت شده است که این بنا اولین مسجد به سبک چهار ایوانی در ایران است […]

مسجد جامع زواره مسجد جامع زواره به مانند مسجد جامع اردستان از پیشینه ی بسیار زیادی برخوردار است. تاریخ این مسجد به عصر سلجوقیان باز می گردد. وقتی قرار شد در زواره مسجد جامعی بنا نمایند. بنای گنبدی شکل اردستان را سرمشق قرار دادند لکن چون در ظرف این مدت نمونه تازه ای از مسجد […]

بيدشک سليمان آباد سهر سيانچه علي آباد قهساره کهنگ مار ماربين مبارکه گرنه خونيه مرغداري کريم نجفي شورابه گارحسنه کسايون نوک آباد نيسيان اشينه ايران شکن حيدرآباد خيرآباد ديزيچه رفيع آباد سنآباد سنجدوآقاعلي طوران فران کچي مارچوبه نهوج برزگر اشکنه بالا باقرآباد پيناوند جنبه چاه ريسه حسن آباد حسن آباد خاصه تراش ديزلو عباس آباد […]