آرشیو دسته: شهرستان میاندوآب

سوگلي تپه سبزي قبانكندي سرچنار خان كندي شين اباد عسگراباد گاوميش گلي حسين آباد قلعه شهرك سدنوروزلو گوگ جلو مشيراباد كوره اجرمهرگان مكان مستقل كوره آجر سيف الله كوره آجر رحماني كوره آجر جوانمرد كوره آجر رحمان مجتمع كوره هاي آجر پزي ابراهيم آباد مظفراباد حسن اباد جعفراباد حاجي بهزاد قره تپه ولي اباد دامداري […]