آرشیو دسته: شهرستان سردشت

کانی گراوان چشمه آب معدنی گراوان، در کنار روستایی به نام کانی گویز در نزدیکی شهرستان ربط و در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی شهرستان سردشت قرار دارد. چشمه ای که تنها فقط منبع آب نیست ، بلکه خالق اثری هنری در دل طبیعت است. میزان املاح محلول در آب این چشمه حداقل یک گرم در […]

بيطوش دولكان کارگژان مرگاسه گرداباد دول نيري اشكان سفلي اشكان عليا بالتان بردان بشكه تيت سفلي تيت عليا خواره مير ديگه دول آلان دوله كرين رجاكه زرده كاني سفلي زرده كاني عليا گاكه گرماب سفلي گرماب عليا ماوندا مزرعه مزن آباد ميدان ارزنه دوله مير مزرعه زرده كاني برژه بناوه ديناران شيراني دوله رشكان اسماعيل […]