آرشیو دسته: شهرستان چالدران

پيراحمدكندي جوزر ساري اجاق سلمان اباد قزيل بلاغ نفطو پاسگاه پيراحمدكندي /مكان مستقل / پاسگاه مرزي جوزر مكان مستقل پاسگاه ساري اجاق مكان مستقل پاسگاه مرزي سلمان اباد مكان مستقل پاسگاه مرزي نفطو مكان مستقل پايگاه ميله ۷۲مرزي آغبلاغ بدولي جيق جيق قهرمان كندي سيران علو جيني علي اباد قندخلي كشتاز مكان مستقل پاسگاه سيران […]