آرشیو دسته: شهرستان پیرانشهر

بايرام آباد پادگان پيرانشهر زيدان سر كردكان گاسوره ده مزرعه وتمان اباد آبلس مزرعه ملاطاهرارجمندي مزرعه مستقل شهرك صنعتي پيرانشهر بن دره كله كين مزرعه تمرچين دلاوران قيز قپان مزرعه قمطره كهنه لاهيجان گمرك تمرچين پيرانشهر امين اباد زيوه گل اباد توپخانه ارتش ديلزه قلعه تراش گزگسك جران چيانه سوغان لو قلعه سيداحمد گردم خانه […]