آرشیو دسته: هریس

نگاهی گذرا به شهرستان هریس  شهرستان هريس حدود۲۳۷۷/۶ كيلومترمربع مساحت دارد و از جنوب به شهرستان بستان آباد، از شرق به شهرستان هاي سراب و مشكين شهر، از غرب به شهرستان تبريز و از شمال به شهرستان های اهر و ورزقان محدود است.  اين شهرستان حدود ۳/۲ درصد كل وسعت استان آذربايجان شرقي را تشکیل […]

برناج جليلوند سراب برناج قشلاق درياچه تلخاب داروند زالواب قلعه علي قلعه گاه ازان وازان برافتاب چشمه سهراب چشمه کبود چشمه کره حسين اباددرتنگ قشلاق عليا کمپراهداري کميجه نازليان پادگان کربلا باقراباد ظلم ابادسفلي ظلم ابادعليا علي اباد قشلاق سفلي کاشانتو مارانتو مال اميري حاج سعادت کرم محمداباد مزرعه فيروزان پاتپه علي ابادکاشانتو محمودابادکاشانتو نجوبران […]

ارمنيان اسب قليان کردلر هورمغان سفلي هورمغان عليا اغچه قشلاق سفلي اغچه قشلاق عليا اس جديد اس قديم اق درق جديد اق درق قديم جاني بيگلو چلپاقلار ساري بلاغ قاوشوق نجي کندي هناابادسفلي هناابادعليا يارالوجه حيران سفلي حيران عليا گلدر نوجه ده عليا/نوجه ده کريمي / احمدابادتازه کند ساري درق سهريق علويق کرعليا کرسفلي کومه […]