آرشیو دسته: ملکان

شهرستان ملکان نگاهی گذرا به شهرستان ملکان شهرستان ملكان محل اتصال سه استان آذربايجان شرقي و غربي و كردستان مي باشد. در جنوب شرقي درياچه اروميه و در ۱۵۰ كيلومتري جنوب شهرستان تبريز در مسير جاده ترانزيتي تبريز ـ مياندوآب واقع شده است كه از شمال و شمال شرقي به شهرستان مراغه و از سمت […]

اغکند قره خضر قره خضر گدکلو قندهار حسن اباد تورچي شريفلو محسن اباد فتح اله کندي قره گل شيرين کند چغالو عبدل اباد لطف اباد تازه کندحوريلر حوري لر زمان اباد قاشقچي شورجه طوراغاي طوراغاي باباقاضي قوش قيه آرپادره سي قوزلو قوش بلاغ ساري قيه شيروان شاهلو قره چناق ناخرچي بلاغي اق منار باباکلک هپيک […]