آرشیو دسته: مرند

موقعیت جغرافیایی شهرستان مرند به مرکزیت شهر مرند با مساحت ۶/۳۲۸۵ کیلومتر مربع معادل ۲/۷ درصد از كل مساحت استان در شمال غرب استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این شهرستان ازنظر مختصات جغرافیایي در عرض شمالي ٣٨ درجه و ١٧ دقیقه الي ٣٨ درجه و ٥٣ دقیقه و در طول شرقي ٤٥ درجه و […]

اردکلو جواش اسداغي گوشه درق زرغان مجيداباد نوجه ده درق النجق دوگيجان قينر تازه کنداخوند ساري تپه کوهناب مجتمع کوره هاي اجرپزي دولت اباد هوجقان بنگين ابرغان نوجه ده شيخلر چرچر درق زمهرير گله خانه کوه کمر هريس زنوزق زنجيره سرخه گزافر قرمزي قشلاق ارسي قرخلار خلخال سيدلو حيدراباد/موتوراب / نوراباد قاپولوخ کهنه سو قراجه […]